Cribratge general d’alumnes i personal per Covid-19 el primer dia del curs escolar

Uns alumnes a l'entrada de l'escola andorrana de Sant Julià de Lòria el primer dia del curs 2020-2021
Uns alumnes de primera ensenyança a l’entrada de l’escola andorrana de Sant Julià de Lòria el primer dia del curs 2020-2021. Foto: SFG

El Govern durà a terme cribratges per Covid-19 voluntaris i gratuïts als centres escolars dirigits als alumnes a partir de primer curs del segon cicle de 1a ensenyança o equivalent, docents i personal. Es farà un primer cribratge general a l’inici del curs i es reprendran els cribratges setmanals a les escoles durant tot el curs per tal de detectar de forma ràpida els casos positius i aïllar-los. La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla i la Secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, han afirmat que l’objectiu és fer un retorn als centres presencial i amb la màxima seguretat i aplicar mesures preventives sanitàries i detectar de forma ràpida els casos positius.

D’aquesta manera, la ministra Ester Vilarrubla, ha informat que el curs escolar començarà el 9 de setembre per als alumnes de primera ensenyança del tres sistemes educatius, els alumnes de sixième del sistema educatiu francès i per a tots els estudiants matriculats al British College. També iniciarà el curs la Universitat d’Andorra. El 10 de setembre iniciaran el curs els alumnes del primer cicle de 2a ensenyança del sistema educatiu andorrà així com els alumnes de 2a ensenyança dels sistemes educatius francès i espanyol. Els alumnes segon cicle de segona ensenyança del sistema andorrà, els de Batxillerat i FP començaran el curs els 13 de setembre.

El mateix dia de l’inici del curs escolar es durà a terme un primer cribratge tant a alumnes com a personal docent i no docent, que es repetirà la setmana del 24 de setembre. A partir del 27 de setembre es realitzaran cribratges setmanalment que es programaran durant tot el curs escolar.

Tal com ha especificat la ministra, es recomana que prèviament a l’inici del curs els docents i personal de tots els sistemes i nivells educatius es realitzin una prova d’antígens el mateix dia de la seva incorporació al centre a principis del mes de setembre. Aquestes proves es podran realitzar com a autotest que es facilitaran als mateixos centres, a l’Stoplab de la plaça de Braus o a l’stoplab mòbil en els horaris i dies estipulats a cada parròquia.

Els cribratges es realitzaran en els mateixos centres escolars i dins de l’horari escolar. Tant els alumnes com els docents i personal hauran de presentar el Consentiment informat que es distribuirà des del mateix Ministeri.

Pel que fa a la informació dels resultats, la secretària d’Estat, Helena Mas, ha exposat que en cas de ser negatius s’enviarà un SMS posterior a la realització de la prova. En cas de resultar positius, des de l’Oficina COVID es contactarà directament amb els pares o tutors legals, o amb els docents/personal a qui es detecti un resultat positiu i se seguirà el procediment d’actuació per a aquests casos.

Pel que fa a les mesures preventives a les escoles, la ministra ha especificat que l’ús de la mascareta és obligatori, a partir de 1er de segon cicle de primera ensenyança dins de l’aula i en totes les zones comunes interiors. També ha remarcat que es continuaran incentivant les mesures d’higiene de mans i la ventilació freqüent dels espais i que s’evitaran les aglomeracions d’alumnes en els centres.

Vilarrubla ha explicat que es continuaran organitzant els alumnes per unitats de convivència en funció dels espais, tant a les aules, com al menjador, els patis o les zones comunes com ara les biblioteques.

Les mesures s’aniran revisant i adaptant a l’evolució de la pandèmia, amb la “il·lusió pedagògica” que es pugui treure la mascareta al llarg del curs.

TOTES LES NOTÍCIES