Concurs per instal·lar un nou sistema de comptatge i recerca de vehicles a la frontera hispanoandorrana

La frontera del Riu Runer
La frontera del Riu Runer. Foto: ANA Economia

El Govern ha aprovat la convocatòria d’un concurs per licitar els treballs de subministrament, instal·lació i posada en servei d’un sistema de classificació, comptatge i recerca de vehicles, que se situarà a les proximitats de la frontera hispanoandorrana.

La implantació d’aquest nou sistema a la frontera amb Espanya és el primer pas del Projecte Mobilitat-Seguretat Ciutadana, que agrupa la voluntat del Departament de Mobilitat –juntament amb el Departament d’Estadística i el Servei de Policia– de millorar l’eficàcia i reforçar el comptatge estadístic dels vehicles en trànsit que es duu a terme actualment, així com l’anàlisi dels fluxos de vehicles i la identificació de vehicles en recerca policial.

D’aquesta manera, està previst que en aquesta licitació inicial s’adquireixi un potent sistema de gestió informàtic per a la frontera del sud que complementarà el sistema ja existent en aquell punt. Posteriorment, en el marc del projecte Mobilitat-Seguretat Ciutadana, es preveu replicar el mateix sistema de control estadístic, de mobilitat i de vigilància policial al punt fronterer del Pas de la Casa, així com –en diferents fases– en altres carreteres o indrets del país que siguin d’interès.

Per tant, amb el nou sistema es pretén disposar d’un mecanisme amb una tecnologia més moderna que l’actual i que a la vegada doni una resposta transversal a les necessitats en matèria d’estadística, seguretat ciutadana i mobilitat.

La licitació es fa mitjançant concurs públic nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits del Govern, fins al 6 de maig del 2022.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern concertant cita. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Si és en paper, es lliurarà l’endemà de la demanda. Es pot sol·licitar informació complementària al Departament de Mobilitat del Ministeri de Territori i Habitatge.

TOTES LES NOTÍCIES