Cau l’entrada de vehicles més d’un 2% al setembre

Frontera del Riu Runer
Frontera del Riu Runer. Foto: Arxiu

El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el setembre ha estat de 324.109, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al setembre de l’any anterior del -2,4%. Concretament, el total de turismes presenta un decrement del -2,6% i en canvi, l’entrada de vehicles pesants mostra un increment del 5,7%, segons publica aquest dijous el departament d’Estadística.

Els turismes provinents d’Espanya han disminuït un 2,2%, mentre que els provinents de França han caigut un 3,4%. Quant als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 6% per la frontera hispanoanadorrana i del 4% per la francesa. De gener a setembre del 2021, respecte al mateix període del 2020, s’ha produït un increment del +0,1% en el nombre de vehicles, amb un increment del +7,3% dels provinents d’Espanya i un decreixement del -13,0% dels provinents de França.

En els darrers dotze mesos han entrat a Andorra 2.921.167, el que representa una davallada del 14,8% respecte al mateix període de l’any anterior quan van entrar 3.428.415 vehicles. Per la frontera del riu Runer la caiguda ha estat del 10,8% i per la del Pas de la Casa ha estat de 22,6%.

Finalment, pel que fa a les dades ajustades, les variacions mensuals del total de vehicles presenten una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, i en aquest setembre se situa en un -3%. Les variacions mensuals de l’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana mostren una tendència a l’alça tot i que negativa, en el darrer mes, situant-se en un -1,6%. Pel que fa a les de la frontera francoandorrana, presenten una tendència a la baixa tot i que positiva, en els darrers tres mesos, situant-se en un 1,5%.

TOTES LES NOTÍCIES