Agricultura estableix nous paràmetres de càlcul dels imports dels ajuts per beneficiar el sector ramader

Agricultura estableix nous paràmetres de càlcul dels imports dels ajuts per beneficiar el sector ramader
Un ramat de vaques. Foto: Arxiu

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, el Decret relatiu als paràmetres per calcular els imports dels ajuts al sector ramader. El decret, tal com ha destacat el ministre Portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres permet donar resposta a la demanda del sector, a l’efecte de reforçar l’alimentació de les mares de cria sense que el ramader es vegi penalitzat.

A més, també es té en compte el context actual dels mercats internacionals, que ha provocat que al llarg dels darrers mesos s’hagi produït un increment considerable dels preus de nombrosos productes, entre els quals els de les matèries primeres agrícoles que es destinen a la producció d’aliments per als animals de renda.

Les noves mesures s’aplicaran immediatament i ja es tindran en compte en el càlcul dels imports dels ajuts que es concedeixin al llarg d’aquest exercici 2022. D’aquesta manera, s’ha establert un contingent lliure de deduccions dels imports dels ajuts per importar herba o alfals per a les mares de cria.

En concret, s’ha establert un contingent lliure de deduccions de 100 kg / cap de bestiar i any d’herba o alfals per a les vaques i les eugues pesants i de 25 kg / cap de bestiar i any en el cas de les ovelles i les cabres, a més d’un contingent lliure de deduccions de 100 kg d’aliment concentrat (pinso) per a les vaques i les eugues pesants i de 25 kg / cap de bestiar i any per a les ovelles i les cabres.

També s’ha modificat la part referida a les deduccions aplicables a la importació de productes farratgers i s’ha establert un 100% de tolerància a la importació de la palla, tant si es tracta de palla per a jaç com de palla de civada destinada a alimentar el bestiar. Altrament, s’ha aprofitat aquesta nova revisió dels paràmetres per calcular els imports dels ajuts i per actualitzar també el coeficient d’orientació de les eugues pesants, que no s’havia modificat des de l’any 2001 i que ha passat del 0,80 a l’1,0.

Al mateix temps, també s’han inclòs les sobranyes (equins entre 13 i 36 mesos) en els paràmetres del càlcul de la superfície de dall de prats amb dret a ajut per al bestiar eixivernat, i s’ha establert una superfície dalladora amb dret a ajut per a aquest tipus de bestiar equí de 1.250 m2, equiparant-les amb les anolles (bovins entre 13 i 24 mesos).

Amb aquesta mesura es pretén donar un millor reconeixement al rol que també té el bestiar equí en el manteniment del paisatge i a l’esforç que fa el sector ramader amb el dall de prats per recol·lectar l’herba amb la qual s’ha d’alimentar el bestiar equí eixivernat. Finalment, també s’ha incrementat l’import de l’ajut al foment de la producció de carn de qualitat controlada de cavall, en concret s’ha augmentat l’import de l’ajut destinat a l’engreix dels pollins de 220 € / cap engreixat a 280 € / cap engreixat.

TOTES LES NOTÍCIES