Un 90% dels usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària el valoren com a excel·lent o bo

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha visitat aquest divendres al matí diversos domicilis d’usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per conèixer de primera mà el servei. Aquest comprèn el conjunt d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família amb l’objectiu de proporcionar atenció a persones amb dependència, dificultats d’autonomia o que necessiten suport per fer activitats de la vida diària.

Filloy ha destacat que l’objectiu és dotar les persones d’una major autonomia i, consegüentment, qualitat de vida. D’aquesta manera, ha afegit, s’afavoreix un model alternatiu a l’hospitalització o a l’ingrés residencial, aconseguint més eficiència del sistema sociosanitari actual.

Una aposta que, tal com es desprèn dels resultats de l’enquesta de satisfacció del Servei d’Atenció Domiciliària del 2019, té un retorn positiu per part dels usuaris. En el qüestionari es demanava la valoració del servei en cinc ítems: molt dolent, dolent, acceptable, bo i excel·lent.

Precisament, del total d’usuaris enquestats, un 76% valora com a excel·lent la contribució del SAD a la millora del seu benestar, un 20% com a bo i un 3% com a acceptable. Així doncs, aquestes dades denoten que un 99% dels usuaris consideren que el Servei d’Atenció Domiciliària ajuda a millorar la seva qualitat de vida.

En la mateixa línia, del qüestionari també es desprèn el fet que un 70% dels usuaris valoren el SAD com a excel·lent en qualitat d’eina que contribueix a reduir la sobrecàrrega a la família, un 23% com a bo i un 6% com acceptable. Per contra, només un 1% dels enquestats considera que el servei no ajuda a reduir la sobrecàrrega familiar.

L’enquesta també pregunta si el professional del Servei d’Atenció Domiciliària dedica el temps suficient, així com si compleix l’horari establert. En ambdues preguntes, més d’un 90% dels usuaris ho puntuen entre excel·lent i bo. Succeeix el mateix amb les tasques encomanades al professional i el tracte, atenció i assessorament del professional envers l’usuari i la família. Un fet que denota l’elevat grau de satisfacció dels usuaris amb el servei.

D’altra banda, el ministre ha assenyalat que les patologies que pateixen les persones ateses pel Servei d’Atenció Domiciliària enguany són majoritàriament les relacionades amb les malalties cardiovasculars, traumatismes, ictus, salut mental i malalts pal·liatius.

De fet, segons les dades actuals del SAD, els serveis més demanats pels usuaris i els seus familiars se centren en el suport d’activitats de la vida diària, especialment en la higiene personal i en l’ajuda en les mobilitzacions com ara llevar-se, vestir-se o enllitar-se. Com a element fonamental del servei també cal remarcar l’acompanyament fora de la llar per passejar, fer les compres i gestions vàries com per exemple anar al metge.