Simplificat el Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit de l’edificació energètica

Eric Jover i Sílvia Calvó, els dos amb mascareta, arribant a la sala de premsa del Govern
Eric Jover i Sílvia Calvó, els dos amb mascareta, arribant a la sala de premsa del Govern. Foto: SFG

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit de l’edificació energètica. Així, el nou text té per objectiu simplificar el procediment del registre que requereix, des del 2010, el Reglament energètic en l’edificació que estableix l’obligatorietat d’elaborar un projecte energètic per a aquelles instal·lacions a partir d’una certa potència energètica.

Amb el nou document, el Govern vol facilitar i agilitzar la tramitació administrativa particularment en l’àmbit de l’eficiència energètica de l’edificació i en el foment de les energies renovables. El tràmit es vincula al procediment de concessió de llicència d’obres que estableix el Reglament de construcció, fet que dona coherència al conjunt del procediment; se simplifica la documentació necessària per a la justificació tècnica dels treballs, atès que s’elimina la necessitat de presentar un projecte específic en matèria d’eficiència energètica en l’edificació i s’integra les corresponents justificacions tècniques en el mateix projecte dels treballs; i el registre de la documentació prop del Govern s’efectua en la fase de certificació del final d’obra.

En aquest sentit, en el cas d’obra nova, n’hi haurà prou amb elaborar i registrar la qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació. En el cas de les rehabilitacions, ampliacions i reformes, en determinats casos, es podrà substituir la qualificació per un registre de l’actuació en el marc d’un tràmit simplificat.

El Reglament s’aplica per a tots els edifici de nova planta que siguin objecte de l’antic text legislatiu i també sobre aquelles ampliacions, reformes i rehabilitacions que es duen a terme en els edifici existents. En aquest sentit, el text aprovat aquest dimecres per l’Executiu deroga un total de 7 articles del Reglament energètic en l’edificació.

Amb l’objectiu de facilitar l’aplicació del Reglament energètic en l’edificació, el Govern posarà a disposició de tots els usuaris una guia d’aplicació a la pàgina web del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, el mateix dia de la publicació del Reglament. Igualment, per facilitar el desenvolupament de les previsions de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic es publicaran també un seguit de recomanacions tècniques en relació a les instal·lacions de ventilació, al disseny lliure de ponts tèrmics, a l’hermeticitat dels edificis i a l’avaluació de les condensacions en els tancaments i les seves superfícies.