S’aprova la modificació del Reglament de funcionament del Tribunal Mèdic

Cartell de la façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
Cartell de la façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Foto: EOG

El Consell de Ministres, a proposta del titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha aprovat el Decret del Reglament de funcionament del Tribunal Mèdic que adapta la funció del Tribunal a les modificacions de la llei referents als procediments de resolució de recursos administratius relatius a la valoració de l’estat de salut de la persona assegurada.

El Reglament de funcionament del Tribunal Mèdic, vigent des de l’octubre del 2019, preveia l’efectivitat de les disposicions de l’articulat de la Llei de la seguretat social, que estableix que en els recursos administratius amb l’objecte de la valoració de l’estat de salut de la persona assegurada, el Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), abans de resoldre, podia demanar un informe mèdic elaborat per un facultatiu especialista sense cap vinculació amb les parts.

En aquest cas, si l’informe del facultatiu especialista sense cap vinculació amb les parts no coincidia amb l’emès per la Comissió de Valoració Mèdica de la CASS, es podia demanar un tercer informe a un tribunal mèdic compost per un metge de la CASS, el facultatiu especialista sense cap vinculació amb les parts i un metge especialista en valoració del dany corporal, independent i nomenat pel Servei de Medicina Legal i Forense.

El desembre del 2020 es va modificar l’articulat, amb la finalitat de simplificar els procediments de resolució de recursos administratius relatius a la valoració de l’estat de salut de la persona assegurada. Aquesta modificació estableix la facultat per part de la persona assegurada o bé del Consell d’Administració de la CASS de demanar el parer d’un tribunal mèdic compost per tres especialistes: un metge nomenat per l’Àrea de Medicina Legal i Forense del Govern especialista en valoració del dany corporal, un metge de la CASS i un metge nomenat per la persona assegurada.

TOTES LES NOTÍCIES