Rebaixa de les tarifes elèctriques per a les empreses amb treballadors afectats per una STCT o una RJL

Bombetes de baix consum
Bombetes de baix consum (arxiu)

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la reducció de les tarifes elèctriques per a les empreses que tinguin treballadors afectats per una Suspensió Temporal del Contracte de Treball (STCT) o per una Reducció de la Jornada Laboral (RJL). Així, aquelles empreses que hagin obtingut una autorització per dur a terme aquesta mesura o compleixin els criteris per obtenir-la poden demanar també una reducció de la tarifa elèctrica del consum del local objecte de la STCT o RJL.

Així, i tal com es recull en el decret aprovat aquest dimecres, la reducció de la tarifa elèctrica és d’un 50% i s’aplica tant al terme de potència com al terme d’energia. Les reduccions de tarifa tenen efectes des del dia 1 de novembre del 2020, inclòs i tenen vigència fins a la data en què el Govern estableixi, per decret, que deixa de ser aplicable.

La rebaixa de la tarifa elèctrica s’aplicarà independentment de quina sigui l’empresa distribuïdora titular del contracte de subministrament. Per això, el decret estableix un mecanisme perquè FEDA pugui deduir a les altres entitats distribuïdores el cost ocasionat per l’aplicació de les reduccions de tarifa als seus abonats que hi tenen dret. Les noves mesures decretades es sumen a les ja aprovades la setmana passada per ajudar a les empreses afectades per la situació provocada per la COVID-19.

La sol·licitud de reducció de la tarifa elèctrica es pot tramitar presencialment a la planta baixa de l’edifici administratiu del Govern mitjançant el servei de cita prèvia, o bé des del web www.tramits.ad. La sol·licitud de reducció de la tarifa elèctrica s’adreça al ministeri competent en matèria d’economia i empresa i es resol amb un informe previ del Departament d’Ocupació i Treball. La demanda es pot presentar simultàniament amb la sol·licitud de suspensió temporal dels contractes de treball o de reducció de la jornada laboral, si aquesta darrera no ho havia estat amb anterioritat.

Els empresaris que ja disposen d’autorització per a la suspensió temporal dels contractes de treball o per a la reducció de la jornada laboral gaudeixen automàticament de la reducció de tarifa.

TOTES LES NOTÍCIES