Protecció de Dades diu que prendre la temperatura als establiments comercials pot vulnerar drets

mascareta i termòmetre
Mascareta i termòmetre (Spratt | Unsplash)

Alguns comerços fa dies que estan prenent la temperatura corporal als clients com a mesura de prevenció. Segons l’Agència de Protecció de Dades, es tracta d’una mesura que no s’empara en cap norma legal. A més, la temperatura corporal tampoc és un indicador totalment fiable d’estar infectat de la Covid-19. Per tant, si un client es nega que li prenguin la temperatura i se li priva l’accés a l’establiment, podria presentar una reclamació a l’agència perquè s’estarien vulnerant els seus drets. 

L’Agència de Protecció de Dades informa a través del seu web i a les xarxes socials que no ha detectat en la normativa emesa per part del ministeri de Salut cap menció concreta a una obligació dels comerços o establiments turístics a controlar la temperatura de la clientela per permetre’n l’accés. Aclareix que aquesta només podrà dur-se a terme si es disposa del consentiment lliure de la persona interessada.

Arribats a aquest punt hi hauria diferents serrells a resoldre. En primer lloc, l’agència constata que la febre no és un símptoma que determini la infecció per la Covid-19 i, per tant, hi hauria altres mesures preventives menys lesives a aplicar. En segon lloc, condicionar l’entrada a partir d’aquesta acció podria derivar en tractes discriminatoris.

Si la persona es nega a fer-se la prova i se li priva l’accés, pot prendre mesures, indica el cap de l’APDA, Joan Crespo. Aquesta qüestió ha estat motiu de diverses consultes a l’agència i per aquest motiu l’ens ha volgut aclarir l’estat actual de l’assumpte.

Per altra banda, cada vegada s’estan activant i obrint més sectors. En aquest sentit, la responsabilitat de seguir les mesures de prevenció ha de ser recíproca entre l’empresa i els treballadors. Si la companyia ho considera oportú, pot demanar als treballadors de fer-se les proves pertinents per garantir la seguretat en l’àmbit laboral, destaca Crespo. 

També apunta que si els comerços fan qüestionaris als clients relacionats amb informació de caràcter personal, es podria vulnerar la intimitat de la persona.

TOTES LES NOTÍCIES