L’UdA posa en marxa el nou DPA en Comptabilitat i administració

La Universitat d'Andorra
La Universitat d’Andorra. Foto: Fundació Cimera Iberoamericana

La Universitat d’Andorra posarà en marxa el setembre vinent el nou Diploma Professional Avançat (DPA) en Comptabilitat i administració. Es tracta d’una formació de dos cursos acadèmics de durada, d’una alta qualificació professional i que capacita per a l’exercici professional en nombrosos àmbits d’activitat dins d’una organització, en especial en el de la comptabilitat, un sector que en aquests moments té una forta demanda de professionals a Andorra. La nova especialitat de DPA substituirà l’actual en Administració i finances.

A banda del canvi d’enfocament, el nou pla d’estudis s’ha adaptat al nou model educatiu de l’UdA, basat en competències que es treballen de manera progressiva, interrelacionada i enfocada a resoldre situacions aplicables a la realitat. Així, s’elimina el concepte clàssic d’assignatura i es passa a treballar per mòduls, que contenen diversos espais d’aprenentatge (seminaris, treball guiat i treball personal) i que culminen amb la resolució d’un repte vinculat a les diferents àrees de coneixement que integren el mòdul.

Una altra novetat és que, si bé fins ara les formacions de DPA eren només presencials, el nou DPA en Comptabilitat i administració es podrà cursar de manera presencial o virtual. L’estructura serà semestral, i cada semestre inclourà dos mòduls, cosa que permetrà que l’estudiant pugui seguir els estudis a temps complet o a mitja jornada. La formació continuarà tenint un elevat component pràctic, amb una estada formativa d’un mínim de 400 hores.

El DPA és un títol estatal de 120 crèdits europeus que equival a un cicle curt, previ a un primer cicle universitari, i correspon al nivell 5 del Marc Andorrà de Qualificacions (MAQ). El nou pla d’estudis ha estat avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), i aprovat pel Govern aquest dimecres 6 de juliol de 2022. L’oferta es publicarà la setmana vinent al web de la Universitat d’Andorra tan bon punt quedi publicada al BOPA.

TOTES LES NOTÍCIES