Licitat un concurs per auditar l’eficàcia i eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris

Un professional sanitari. Foto: ARXIU
Un professional sanitari. Foto: ARXIU

El Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria d’un concurs públic internacional per a la contractació dels treballs d’auditoria d’eficàcia i eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris d’Andorra.

L’avaluació ha de permetre elaborar un pla de millora de l’eficàcia i de l’eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris i proposar polítiques de correcció i prevenció basant-se en les conclusions de l’informe d’avaluació. Per tant, el servei que es pretén contractar, té per objectiu l’avaluació del Sistema de serveis socials i sociosanitaris d’Andorra en el seu conjunt i en les seves diferents dimensions: cobertura, accessibilitat, efectivitat, finançament o satisfacció dels usuaris.

La licitació es fa mitjançant concurs internacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits del Govern, fins al 8 de juliol del 2022. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern concertant cita. Es pot sol·licitar informació complementària al Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.

La Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, estableix que el Govern d’Andorra ha d’encarregar una auditoria d’eficàcia i d’eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris periòdicament.

TOTES LES NOTÍCIES