Les transaccions immobiliàries disminueixen un 54% en el segon trimestre de l’any

Gràfic de les transaccions immobiliàries del segon trimestre del 2020
Gràfic de les transaccions immobiliàries del segon trimestre del 2020. (Departament d’Estadística)

En el segon trimestre de l’any 2020 es constata una disminució del -54,2% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte el segon trimestre de l’any anterior, així mateix com una disminució del -28,0% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos, segons informa aquest dijous el departament d’Estadística.

En relació amb el nombre de béns immobles transmesos durant el segon trimestre del 2020, han disminuït el -52,0% respecte al segon trimestre de l’any anterior, d’on els béns agrupats de pisos, habitatges unifamiliars i edificis disminueixen el -54%, els terrenys i places d’aparcament el -55,9% i les altres construccions el -42,1%. Per contra, els locals comercials i magatzems incrementen el +80% tot i ser quatre béns d’increment. Amb referència a la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos, l’únic grup de béns immobles que augmenta és també el de locals comercials i magatzems, el +9,1%, sent quatre béns també el valor absolut de l’increment, mentre que la resta d’agrupacions de béns immobles disminueixen tots al voltant del -30% respecte als darreres dotze mesos de l’anterior període.

Referent al tipus d’obra, els béns immobles d’obra nova transmesos en el segon trimestre del 2020 han estat nuls i l’acumulat dels darrers dotze mesos ha disminuït el -81,6%, en què totes les categories de béns immobles d’obra nova han disminuït significativament la seva transmissió respecte el mateix període de l’any anterior. Per la seva banda, els béns immobles transmesos de segona mà han disminuït el -51,9%, d’on els béns agrupats de mobles de pisos, habitatges unifamiliars i edificis han disminuït el -54,0%, els terrenys i places d’aparcament el -55,9% i les altres construccions el -41,8%. Els locals comercials i magatzems incrementen en valor absolut en quatre béns respecte al segon trimestre de l’any anterior. Amb referència a la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos, l’únic grup de béns immobles que augmenta és també el de locals comercials i magatzems, el +9,1%, sent quatre béns també el valor absolut de l’increment, mentre que la resta d’agrupacions de béns immobles disminueixen tots al voltant del -30% respecte als darreres dotze mesos de l’anterior període.

Respecte al valor dels béns immobles transmesos durant el segon trimestre del 2020, ha disminuït el -66,1% d’on els béns agrupats de pisos, habitatges unifamiliars i edificis disminueixen el -28,3%, els terrenys i places d’aparcament el -84,2% i les altres construccions el -94,5%. Per contra, els locals comercials i magatzems incrementen el +152,1% tot i ser 1,2 milions d’euros l’increment. Amb referència a la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos, l’únic grup de béns immobles que augmenta és també el de locals comercials i magatzems, el +22,4%, sent 2,8 milions d’euros el valor absolut de l’increment, mentre que els béns immobles agrupats de pisos, habitatges unifamiliars i edificis disminueixen el -8,0%, els terrenys i places d’aparcament disminueixen el -41,8% i les altres construccions el -41,5%.

Segons el tipus d’obra, el valor total dels béns immobles d’obra nova ha estat nul i l’acumulat dels darrers dotze mesos ha disminuït el -88,5%, en què totes les categories de béns immobles d’obra nova transmesos han disminuït significativament el valor respecte al mateix període de l’any anterior. Per la seva banda, els béns immobles transmesos de segona mà han disminuït el -66,1%, d’on els béns immobles agrupats de pisos, habitatges unifamiliars i edificis han disminuït el -28,3%, els terrenys i places d’aparcament el -84,2% i les altres construccions el -94,5%. Els locals comercials i magatzems incrementen en valor absolut en 1,2 milions d’euros respecte al segon trimestre de l’any anterior. Respecte a la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos, l’únic grup de béns immobles que augmenta és també el de locals comercials i magatzems, el +22,4%, sent 2,8 milions d’euros el valor absolut de l’increment, mentre que els béns immobles agrupats de pisos, habitatges unifamiliars i edificis disminueixen el -6,9%, els terrenys i places d’aparcament el -41,8% i les altres construccions el -41,5%.

En relació amb la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, durant el segon trimestre del 2020, ha disminuït el -73,5% d’on els béns agrupats de pisos, habitatges unifamiliars i edificis disminueixen el -36,3%, els terrenys i places d’aparcament el -81,7% i les altres construccions el -92,3%. Per contra, els locals comercials i magatzems incrementen el +67,4% tot i ser 739 metres quadrats l’increment absolut. Relatiu a la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos, l’únic grup de béns immobles que augmenta és també el de locals comercials i magatzems, el +51,8%, sent 3,8 milers de metres quadrats el valor absolut de l’increment, mentre que els béns immobles agrupats de pisos, habitatges unifamiliars i edificis disminueixen el -13,2%, els terrenys i places d’aparcament disminueixen el -28,1% i les altres construccions el -67,8%.

TOTES LES NOTÍCIES