Andorra se suma un any més al Dia Mundial contra el tràfic d’Éssers Humans

Dia Mundial contra el tràfic d’Éssers Humans
Dia Mundial contra el tràfic d’Éssers Humans

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial contra el tràfic d’Éssers Humans, declarat per l’Organització de les Nacions Unides el 30 de juliol, el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i la Secretaria d’Estat de Participació Ciutadana han organitzat una acció informativa, un any més, per fomentar la sensibilització ciutadana sobre aquesta qüestió. Enguany, tenint en compte la situació causada pel coronavirus SARS-CoV-2 la cita pren un caire digital, s’ha optat per difondre el tríptic informatiu editat pel Servei d’Atenció a Víctimes del Tràfic d’Éssers Humans (SAVTEH) del Ministeri.

A tal efecte cal recordar que, el tràfic d’éssers humans consisteix en “la captació, el transport, el trasllat, l’acolliment o la recepció de persones recorrent a l’amenaça, l’ús de la força o altres formes de coacció, el rapte, el frau, l’engany, l’abús de poder o d’una situació de vulnerabilitat o a la concessió o recepció de pagaments o beneficis per obtenir el consentiment d’una persona que tingui autoritat sobre una altra amb finalitats d’explotació”. El tràfic d’éssers humans és la segona activitat il·legal més lucrativa al món i cal tenir present que el 70% de les víctimes són dones i nenes.

El Principat va ratificar el Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional el setembre del 2011 i és part del Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans del maig del 2005. El Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans va entrar en vigor a Andorra l’1 de juliol del 2011, i posteriorment, el Consell General, el maig del 2017, va aprovar la Llei de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes.

El SVTEH es va crear a través de la Llei 9/2017 de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne a les víctimes, com una prestació de suport gratuïta i garantida que forma part de la cartera de serveis socials i sociosanitaris. Aquest servei està adscrit a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Ministeri i ofereix una atenció pluridisciplinària a les víctimes de tràfic d’éssers humans i, si escau, als seus fills/es menors d’edat, relacionada amb la protecció, la informació, l’orientació, l’assessorament i la recuperació. El servei inclou funcions de tractament en l’àmbit social i funcions de seguiment en l’àmbit psicològic i jurídic, i inclou els serveis i els equipaments necessaris per garantir aquesta atenció.

TOTES LES NOTÍCIES