Les importacions acumulades fins al setembre se situen al mateix nivell que l’any passat

Gràfic comparatiu de l'evolució de les importacions acumulades
Gràfic comparatiu de l’evolució de les importacions acumulades. Font: Departament d’Estadística

Les importacions acumulades durant els primers nou mesos de l’any se situen al mateix nivell que l’any passat. La variació és de -0,1%, segons ha informat el departament d’Estadística mitjançant una nota de premsa. El total d’importacions entre el gener i el setembre és de 996,06 milions d’euros. Destaca amb una variació percentual positiva la partida “Diversos” (+181,6%). Les partides amb valors negatius més destacats són “Energia” (-32,5%), “Joieria” (-28,9%), “Vestit i calçat” (-28,1%), “Construcció” (-21,1%) i “Transport” (-21,0%).

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.376,73 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del -1,0% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en que les importacions en valor van ser de 1.390,62 milions d’euros. Sense el capítol “Energia”, les importacions augmenten un +1,5% en comparació a l’any anterior. Destaca amb una variació percentual positiva la partida “Diversos” (+122,6%). Les partides amb una variació negativa més destacada són “Energia” (-28,1%), “Vestit i calçat” (-21,0%), “Joieria” (-21,0%) i “Construcció” (-20,3%).

Les importacions durant el mes de setembre han sumat un valor de 103,83 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del -3,8% respecte al setembre de l’any anterior. Els grups amb una variació positiva destacada són “Begudes i tabac” amb un +12,8%, “Alimentació” amb un +9,7% i “Industrial” amb un +6,2%. Els grups amb una variació percentual negativa més destacada són “Energia” amb un -39,7%, “Joieria” amb un -18,5% i “Diversos” amb un -15,4%. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual és d’un -1,6%.

 

Les exportacions creixen un 29% entre gener i setembre
Les exportacions durant el mes de setembre han sumat 39,81 milions d’euros, amb una variació percentual del +338,8% respecte al mateix període de l’any anterior. Sense tenir en compte el capítol 97 “Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat”, vist l’augment inusual que ha patit la partida “Diversos” aquest mes de setembre, la variació de les exportacions és del +7,7%. Les partides amb una variació percentual positiva i major variació absoluta són “Diversos” amb un +4469,3%, “Transport” amb un +30,1% i “Electrònica” amb un +10,5%. Les partides amb una variació percentual negativa més destacada i una variació absoluta més significativa són “Industrial” (-30,2%) i “Joieria” (-28,6%).

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 137,47 milions d’euros, amb una variació percentual del +23,7% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos de l’any anterior. Sense tenir en compte el capítol 97 “Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat”, vist el augment inusual que ha patit la partida “Diversos” aquest mes de setembre, la variació de les exportacions és del -3,3%. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són “Diversos” amb un +287,1%, “Begudes i tabac” amb un +238,7% i “Vestit i calçat” amb un +4,5%. Per contra, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són “Electrònica” amb un -10,4%, “Joieria” amb un -17,3% i “Transport” amb un -3,0%.

En els primers nou mesos de l’any 2020, el total d’exportacions és de 105,39 milions d’euros, amb una variació percentual del +29,0% respecte el mateix període de l’any anterior. Sense tenir en compte el capítol 97 “Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat”, vist el augment inusual que ha patit la partida “Diversos” aquest mes de setembre, la variació de les exportacions és del -7,8%. Destaca amb valors positius la partida “Diversos” (+364,6%) i “Begudes i tabac” (+308,5%). En canvi, les partides amb una major variació absoluta negativa són “Electrònica” (-14,6%), “Joieria” (-36,8%) i “Construcció” (-18,3%).

 

Dades ajustades
Pel que fa a les importacions mensuals expressades en dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, mostren una tendència a la baixa; tot i que amb valors positius, en el darrer mes, situant-se en un +4,0% en aquest mes de setembre. Seguidament, les variacions intermensuals de les exportacions, expressades en els mateixos termes, mostren una tendència a la baixa, tot i que amb valors positius, en els darrers tres mesos, situant-se en un +5,1% en aquest últim mes.

TOTES LES NOTÍCIES