Els inscrits en recerca al Servei d’Ocupació continuen baixant però són un 96% superiors respecte el 2019

Gràfic que especifica les nacionalitats dels inscrits al Servei d'Ocupació al setembre del 2020
Gràfic que especifica les nacionalitats dels inscrits al Servei d’Ocupació al setembre del 2020. Font: Departament d’Estadística.

El nombre global de demandants en recerca inscrits al Servei d’Ocupació a final del mes de setembre és de 810 persones, el que és una variació respecte al mes anterior del -11,4% (914 persones), i un +96,1% superior al mateix mes de l’any anterior (413 persones), segons les dades facilitades aquest dijous pel Departament d’Estadística.

El nombre de demandants en millora a final de mes és de 615 (548 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del +12,2% i una variació del +151,0% respecte al setembre de l’any 2019 (245 persones).

El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 708 (770 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -8,1% i una variació del -1,7% respecte al setembre de l’any 2019 (720 ofertes de treball).

El nombre total de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària és de 184, un -1,1% menys respecte al mes anterior (187 persones) i un +666,6% respecte al setembre de l’any anterior (24 persones). D’aquestes, 53 corresponen a la prestació decretada pel Govern, cosa que representa un +120,8% respecte a les dades de setembre de l’any 2019 (24 persones). A més, el mes de setembre, s’han comptabilitzat 131 persones beneficiàries de les prestacions econòmiques ocasionals per desocupació involuntària arran de la COVID-19, un -4,4% menys que el mes d’agost. L’import net total d’aquestes prestacions ocasionals per al mes de setembre és de 103.204,06€.

Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 195 que van trobar feina pels seus propis mitjans. Aquest mes s’han fet 31 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, 38 mitjançant el “Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-COV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social”, cap via el PFCI i el PFOF, cap via el Programa empresa inclusiva i cap via el programa PFCF joves actius 16-21.

TOTES LES NOTÍCIES