L’Equip Guia de Lleida i Pirineu tracta en dos anys una trentena de joves amb problemes complexos de salut mental

L'equip guia de Lleida i Pirineu (salut.cat)
L’equip guia de Lleida i Pirineu (salut.cat)

El Programa d’Abordatge Integral de Casos de Salut Mental i Addiccions d’Elevada Complexitat sorgeix a Catalunya l’any 2018 per a donar resposta al tractament de casos d’elevada complexitat clínica, judicial, educativa, ètica i social, en termes de prevenció, assistència, benestar, rehabilitació i integració en la societat a les persones amb aquesta mena de trastorns i a les seves famílies. Dins d’aquest Programa, el Departament de Salut de la Generalitat prioritza la prevenció i la detecció precoç entre la població adolescent amb trastorns de salut mental i addiccions i es creen els Equips Comunitaris d’Atenció Intensiva a la Comunitat, coneguts com a Equips guia.

L’Equip guia de Lleida i Pirineu neix el novembre de 2021 gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida (excepte a la Cerdanya, on atén l’Equip guia de la Catalunya Central) i ofereix una atenció simultània de fins a 20 joves d’entre 12 i 25 anys de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran.

Actualment l’integren cinc professionals de diferents disciplines de les vessants sanitària, social i educativa (psiquiatre, psicòleg clínic, infermer, educadora social i treballadora social), que atenen els pacients un o dos cops per setmana, en funció de la seva gravetat, i amb una estada màxima al programa de dos anys.

L’equip realitza una valoració integral i global del pacient per a crear un pla terapèutic compartit entre la persona i la famíliatreballa la vessant comunitària i ofereix una atenció intensiva i de proximitat, a més de fomentar la coordinació multidisciplinària.

Durant els darrers dos anys, aquest equip ha atès 29 usuaris de la Regió Sanitària Lleida i 7 de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. En total, 16 han rebut l’alta. L’edat mitjana ha estat de 17,1 anys i entre els diagnòstics principals destaquen el trastorn límit de la personalitat o el trastorn de conducta.

Per a Maria Betriu, psiquiatra i coordinadora de l’Equip guia, “la importància de la intervenció des d’aquest model suposa un canvi de paradigma en l’atenció d’aquests usuaris, ja que ens centrem en joves d’entre 12 i 25 anys, unes edats en què el treball que es pugui fer pot tenir molt impacte. Per això pensem que podem incidir en l’evolució d’aquests casos tan complexes i intentar millorar el seu pronòstic, promovent un canvi en la vida d’aquestes persones”. Així mateix, Betriu assegura que “en l’àmbit professional, la intervenció multidisciplinària ha estat un repte enriquidor que ha permès un treball més adaptat a les necessitats d’usuaris i famílies”.Programa interdepartamental i interdisciplinari

El Programa d’Abordatge Integral de Casos de Salut Mental i Addiccions d’Elevada Complexitat garanteix un abordatge interdisciplinari i interdepartamental, incloent tant a les persones afectades com a les seves famílies i els diferents àmbits i entorns, tal i com queda reflectit en el Pla de Salut 2021-2025 de Catalunya.

Per aquest motiu s’han implicat des del primer moment les diferents administracions i departaments que intervenen en l’atenció a les persones amb el compromís d’elaborar un extens mapa de recursos i serveis a les persones amb problemes de salut mental i addiccions d’alta complexitat i el conseqüent acompanyament en el desenvolupament posterior dels processos preventius i assistencials i dels circuits necessaris per a garantir i fer operatives les estratègies a nivell territorial.

[do_widget id=category-posts-pro-64]