L’Alt Urgell aprova el conveni marc amb els ajuntaments per a la prestació dels Serveis Socials 2022-2025

Ple del mes d'octubre del Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Ple del mes d’octubre del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat el conveni que defineix el marc de cooperació interadministrativa per a la gestió i prestació dels serveis socials en relació al contracte programa que el Consell ha signat amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat per al període 2022-2025, i l’import corresponent a cada ajuntament. L’acord s’ha pres per unanimitat en la reunió plenària que ha tingut lloc aquest dijous, 13 d’octubre.

El nou conveni contempla un augment significatiu dels serveis socials, tant pel que fa als àmbits d’actuació com als recursos humans que s’hi destinen. Aquest increment es veu reflectit també en les aportacions econòmiques dels ajuntaments, que en alguns casos s’arriben a doblar en comparació amb el conveni anterior. En aquest sentit, “cal posar de manifest l’esforç de tots els ajuntaments de la comarca per a estar a l’alçada i donar resposta a les creixents demandes socials que tenim als nostres municipis”, en paraules del president del Consell Comarcal, Martí Riera.

Les aportacions màximes dels diversos ajuntaments s’han establert en base a l’equitat poblacional, de tal manera que, pel que fa a la anualitat 2022, van des dels 155.883 euros de la Seu d’Urgell (12.252 habitants) fins als 585 euros del municipi de Cava (46 habitants). Les aportacions municipals sumaran 260.226 euros el 2022 i aniran augmentant progressivament fins arribar als 317.029 euros l’any 2025.

La llei preveu el cofinançament dels serveis socials per part dels ajuntaments en diferents percentatges segons els tipus de servei, i que per part de la Generalitat no pot ser inferior el 66% en el cas dels serveis socials bàsics. La mateixa llei també estableix que siguin els consells comarcals les administracions responsables de la gestió dels serveis socials en els municipis de menys de 20.000 habitants. En el cas de l’Alt Urgell, en el seu dia, el Consell Comarcal va fer l’encomana de gestió al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, qui fa la prestació efectiva dels serveis.

TOTES LES NOTÍCIES