La UNED de la Seu d’Urgell obre un segon termini de matrícula

Edifici que alberga la UNED a la Seu d'Urgell

La UNED ha habilitat el segon termini d’admissió i matrícula entre el 5 de febrer i el 10 de març per a totes les assignatures del segon semestre d’estudis de Graus i la majoria dels Màsters oficials. Aquesta opció està destinada a estudiants no matriculats anteriorment i aquells que volen ampliar el nombre d’assignatures.

Els que vulguin participar en la prova lliure d’accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys el termini de matriculació és fins el 28 de febrer i per la prova lliure d’idiomes, ho poden fer fins al 15 de maig.

Finalment, pels estudiants internacionals que desitgin la seva acreditació UNEDassis, el termini d’inscripció va del 4 de febrer fins l’1 de desembre i poden inscriure’s a les Proves de Competència Específica (PCE) entre el 18 de febrer i 6 de maig.