La mobilització de voluntaris ha estat elevada, arribant a més de 760 voluntaris

Estadística sobre el voluntariat
Gràfic que mostra l’estadística sobre el voluntariat del 2020. Font: Departament d’Estadística

D’acord amb les previsions de la Llei del Pla d’estadística 2018-2021 i el seu desplegament en el tercer Programa estadístic per a l’any 2021, es publica per primera vegada l’estadística sobre el voluntariat (codi A086 del Pla estadístic), a càrrec del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut amb la col·laboració del Departament d’Estadística. La periodicitat de les dades és anual.

Malauradament, la situació excepcional derivada de la COVID-19 no ha permès la celebració d’actes i esdeveniments durant l’any 2020, a excepció dels que han sorgit per la situació actual.

En canvi, la mobilització de voluntaris ha estat molt elevada i supera amb escreix la d’anys anteriors arribant a més de 760 voluntaris que han participat majoritàriament en tasques relacionades amb la pandèmia.

La borsa de voluntaris inscrits per col·laborar en els diferents esdeveniments, actualment se situa en 284 persones.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES