La matriculació de vehicles segueix baixant tret dels camions

Un tècnic prepara una nova matrícula
Un tècnic prepara una nova matrícula. Foto: Arxiu

Les matriculacions de vehicles durant el mes de desembre de 2023 han estat 288, el què suposa una variació percentual negativa del 16,3% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Aquest mes ha tingut una variació positiva “Camions i Camionetes” amb un 20,6%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són “Altres” amb un -75,0%, “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -36,7% i “Turismes” amb un -10,3%.

Les matriculacions de vehicles durant l’any 2023 han estat 4.041, fet que equival a una variació percentual del -12,6% respecte a l’any anterior, en què es van matricular 4.626 vehicles. “Camions i camionetes” mostra una variació positiva de 42 unitats (+11,4%). La resta de categories mostren variacions negatives: “Turismes” de -470 unitats (-15,3%), “Motocicletes i ciclomotors” de -89 unitats (-8,8%) i “Altres” de -68 unitats (-41,0%).

1 comentari

  1. I el Govern esperant al març per aprovar el Programa Engega….

Comments are closed.

[do_widget id=category-posts-pro-64]