Govern i empresaris signen un conveni de col·laboració per a establir mesures d’estalvi energètic

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó amb el sector empresarial després de signar un conveni per a l'estalvi d'energia
Les mesures estan resumides en 10 punts (SFG)

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha signat aquest dimarts un conveni de col·laboració per a l’impuls de l’estalvi energètic en el sector empresarial. La signatura s’ha fet amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Unió Hotelera (UHA), Autèntics Hotels (AH) i l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT) i té per objectiu assolir un estalvi energètic durant els mesos vinents i posar la base sòlida necessària per a una gestió racional i sostenible de l’energia i l’impuls d’un model energètic sobri.

En aquesta línia, Calvó ha ressaltat que per a assolir la fita d’estalviar prop d’un 15% del consum energètic cal la implicació de tots els sectors de la societat, també de l’empresarial. Així, i després de les mesures d’obligat compliment ja implementades a l’Administració general, “sumem el sector empresarial, clau per a aconseguir l’estalvi energètic necessari”, ha ressaltat Calvó.

“Cal prendre consciència de la necessitat d’adoptar patrons d’austeritat i d’estalvi energètic. La ministra ha agraït la bona predisposició del sector a col·laborar i ha anunciat la creació d’una taula amb la participació de tots els actors empresarials per a fer un seguiment i actualització, si escau, de les mesures d’estalvi energètic. També ha recordat que el Govern treballa en l’elaboració d’una nova llei que permeti recollir mesures d’obligat compliment per a assolir l’estalvi energètic, en cas que sigui necessari.

Per la seva part, els representats empresarials han destacat que estan alineats amb les mesures implementades pel Govern i que treballen per a traslladar als afiliats les accions que es recullen al conveni. En aquest aspecte, el president de la CCIS, Josep Maria Mas, ha apuntat que alguns començos pensen amb la instal·lació de decoracions de Nadal que no requereixin consum energètic. En el cas de l’AH i UH, representats per la presidenta, Esther Santuré, i el president, Jordi París, respectivament, han destacat que ja fa setmanes que treballen per a conscienciar a tot el personal de la necessitat d’implementar petits gestos que ajudin en la reducció del consum energètic.

Així mateix, el president de l’AEAT, Àlex Ruiz, ha anunciat que el sector treballa perquè en els pisos turístics no es pugui incrementar la temperatura de les calefaccions més enllà dels 20 graus recomanats al conveni. Finalment, el president de la CEA, Gerard Cadena, ha encoratjat a tots els afiliats a seguir les mesures del conveni perquè això permetrà un estalvi econòmic per a les empreses i també per al país.

Entrant al detall del conveni, aquest estipula que ambdues parts es comprometen a difondre de forma proactiva, un a la ciutadania i l’altre als seus associats, l’assoliment d’aquest pacte i la necessitat del compliment. El document recull un total de 10 mesures per a assolir la reducció del consum d’energia i fomentar l’estalvi. Les empreses que vulguin adherir-se al pacte ho podran fer a través de la pàgina web www.govern.ad/estalvienergetic on hi trobaran un document acreditatiu amb el qual podran informar els seus clients del compliment de les mesures.

 

El decàleg d’accions a implementar és el següent:
  1. Utilitzar l’energia només quan és realment necessari.
  2. Fer servir la il·luminació natural i no la il·luminació artificial en els moments en què sigui suficient.
  3. Regular la temperatura a 26°C com a mínim durant els mesos d’estiu i a 20°C com a màxim durant els mesos d’hivern, per als despatxos, comerços, restaurants i en les zones comunes dels hotels. Els hotels recomanaran als seus clients aquestes temperatures.
  4. Apagar els llums interiors i la climatització durant els horaris no laborables i els dies no feiners.
  5. Fer desendollar pel personal tots els equips elèctrics i electrònics que no hagin de funcionar durant els horaris no laborables i els dies no feiners.
  6. Programar els paràmetres de mode d’estalvi i els períodes d’inactivitat dels equips informàtics.
  7. Pels comerços, despatxos i restaurants, apagar l’enllumenat exterior dels edificis, dels aparadors i dels rètols, no més tard de l’hora de tancament. Per als hotels, reduir l’enllumenat exterior als edificis al màxim.
  8. Fer servir l’enllumenat de Nadal com a molt 6,5 setmanes consecutives, respectant l’horari de funcionament, com a màxim, des que es comença a fer foscor fins a l’hora de tancament, excepte els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, que finalitza com a molt tard a les 00.00 h.
  9. Adquirir, quan escaigui, aparells elèctrics o electrònics, vehicles o elements d’una eficiència energètica més elevada.
  10. Informar els clients de les mesures adoptades mitjançant la col·locació d’aquest document en un indret visible.

TOTES LES NOTÍCIES