Es flexibilitza el percentatge de plantilla que es pot acollir als ERTO

Eric Jover
Eric Jover. Foto: SFG

El Govern ha presentat una modificació, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, de la Llei 16/2020 de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 aprovada el desembre. El nou text s’ha tramitat per la via d’extrema urgència i es votarà aquest mateix dijous.

Tal com ha exposat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, en roda de premsa, els esdeveniments transcorreguts d’ençà de l’aprovació del text i l’evolució incerta de l’emergència sanitària “han fet palesa la necessitat d’introduir mecanismes de flexibilitzar determinats requisits” relacionats amb les Suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) i les Reduccions de la jornada laboral (RJL).

En aquest sentit, Jover ha destacat que el nou text delega al Govern la facultat de determinar i modificar, via decret, el percentatge màxim dels assalariats que poden veure’s afectats per una STCT/RJL –actualment s’estipulava la xifra en un 75% de la plantilla– segons les necessitats de cada moment.

L’Executiu també podrà acordar per decret la prolongació automàtica de la vigència dels STCT/RJL, sense que les empreses hagin de tornar a presentar la documentació a l’administració. A més, es redueix de 30 a 15 dies el termini que una empresa ha d’esperar per modificar l’abast de d’un STC/RJL fins que pot tornar a demanar-ne l’aplicació.

Finalment, la modificació de Llei entrada a tràmit parlamentari i que es votarà demà dijous al Consell General també preveu un mecanisme de regularització més àgil de les quantitats pagades indegudament a assalariats i treballadors per compte propi en concepte de prestacions per una STCT/RJL. El nou text preveu que el Govern i la CASS puguin compensar directament aquestes prestacions sense haver de gestionar-les de manera individualitzada.

 

Crèdit extraordinari de fins a 50 milions d’euros

Paral·lelament, la modificació de la Llei també inclou l’aprovació d’un crèdit extraordinari per fer front a les despeses que es puguin derivar de la situació d’emergència sanitària. L’import màxim d’aquest crèdit extraordinari és de 50 milions d’euros.

Així mateix, el ministeri de Finances es compromet a presentar al Consell General una actualització del Pla d’equilibri financer del pressupost extraordinari destinat al finançament de les despeses derivades de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-COV-2 i del Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023 quan la situació de la crisi sanitària permeti estabilitzar les previsions.

TOTES LES NOTÍCIES