Envernissar i pintar fusta de Pi

Envernissat de fusta de pi
Envernissat de fusta de pi (Istock.com)

El pi és una de les fustes més utilitzades per la seva resistència, el seu acabat i per ser econòmica. Però si no es tracta adequadament, pot sofrir danys amb la humitat, tèrmits, corc, els raigs solars i la brutícia.

Si envernisses a l’exterior, es recomanen vernissos marins o acrílics amb filtre UV, d’acabat setinat o brillant. En aquelles superfícies molt exposades al sol i a l’aigua es recomana l’ús d’impregnants. Aquest material penetra en les fibres protegint de tot agent extern nociu i evitant el ressecament de la fusta.

El pi és una fusta porosa, per la qual cosa es necessita més quantitat de vernís que per a altres fustes. Els segelladors, emprimacions o tapaporus són adequats segons la classe de vernís que s’utilitzi posteriorment, i solen usar-se en l’envernissat d’alguns terres i mobles especials. No sempre és necessari, i MAI ha d’utilitzar-se abans de l’aplicació d’impregnant.

Els mobles de pi, poden ser pintats amb qualsevol pintura. L’únic requisit és tenir en compte la resistència de la pintura d’acord amb el lloc on es vagi a fer servir. El pi és una fusta que desprèn tanins, i es percep en unes taques que afloren un cop la fusta ha estat pintada. Per a evitar-les, dóna una mà prèvia de fons blanc per a fusta, encara que l’ús d’emprimació (o l’aiguarràs) dóna bons resultats.

Per pintomicasa.com

TOTES LES NOTÍCIES