El PS aposta pel vial de Sant Julià i la desviació de la Massana

sessió del consell general

Posar fi a les llargues cues que afecten els residents i als turistes és una de les prioritats dels Socialdemòcrates. En aquest sentit, el Partit Socialdemòcrata troba a faltar les dotacions pressupostàries per dues infraestructures prioritàries per Andorra: un vial a Sant Julià i la desviació de la Massana. “Al nostre entendre això és una inversió més prioritària que d’altres partides com l’heliport o el museu de l’automòbil”, ha explicat el president del Grup Parlamentari, Pere López. L’heliport no té una ubicació i des del PS demanen que Govern deixi de pressupostar-lo; pel que fa al museu de l’automòbil “és un bon projecte, però al nostre entendre no ha de costar 14 milions d’euros, sinó els 5 milions que originalment s’havien pressupostat”, ha explicat López. 

Des del PS també demanen que una part dels 11.401.000que Govern volia destinar a estudis i projectes d’inversió per l’heliport vagin destinats a altres estudis i projectes més sostenibles i socials. Dotar de més recursos al Departament d’Estadística, costejar els estudis per a definir un projecte per a la construcció de l’equipament per allotjar l’Arxiu Nacional d’Andorra i fer els estudis pel nou centre de Salut Mental d’Andorra que reivindiquen els ciutadans són les tres apostes clares i prioritàries dels socialdemòcrates. 

Un pressupost més social
El PS demana més recursos pel Servei d’Atenció Domiciliaria i denuncia que aquest no té prou personal: “Més de 300 persones es beneficien d’aquest servei, i hem de preveure que cada cop seran més”, alerta López. “És imprescindible dotar de més recursos al SAD i garantir que Andorra pot cobrir totes les demandes que existeixen d’aquest servei”. 

Des del PS tampoc comparteixen la disminució de la partida d’accessibilitat: “Volem un país sense barreres arquitectòniques i no podem compartir que Govern vulgui treure 194.000d’aquesta partida”, ha explicat el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. En aquest sentit, proposen reduir en 300.000 euros la dotació del departament d’Ordenament Territorial del projecte de pavimentació de la carretera general, les carreteres secundàries i els carrers per millorar la mobilitat i l’accessibilitat tant en vies públiques com espais públics, infraestructures i equipaments públics. “És una prioritat i és molt important que es debati al Consell General perquè els arguments que es van donar en comissió siguin coneguts per les persones afectades”, explica el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. 

Des del PS proposen també moderar la despesa dels estudis i treballs tècnics del Pressupost del Fons de Reserva Jubilació, els treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i els treballs realitzats per assessoraments jurídics del pressupost de l’AREB, doncs consideren que l’increment de la despesa en aquest subconcepte no és justificat. 

Els dividends d’Andorra Telecom: “els impostos encoberts que financen el dèficit del Pressupost de Govern”
El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha recordat que els beneficis que obtenen any rere any per les societats FEDA i Andorra Telecom es destinen de forma íntegra a finançar els dèficits generats pel Govern, amb imports que se situen anualment entre els 30 i els 40 milions d’Euros. A l’entendre del PS, és perfectament possible baixar les tarifes bàsiques mantenint la viabilitat, rendibilitat i la política d’inversions de les dues companyes.