El Govern aprova subvencionar els serveis de certificació electrònica durant el 2021

Un dona treballant amb un ordinador
Un dona treballant amb un ordinador. Foto: ARXIU

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Reglament de preus públics dels diferents tipus de serveis de certificació electrònica, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Es destaca que el Consell de Ministres ha acordat subvencionar íntegrament per a l’exercici 2021 els preus públics corresponents als següents certificats electrònics en totes les modalitats, que tindran cost zero per als usuaris.

En el cas de certificats individuals, aquests inclouen: Certificats de persona física i certificats de persona física amb professió regulada.

Els certificats corporatius, en l’àmbit de l’Administració pública, inclouen els certificats corporatius de persona física al servei d’una administració pública i el segell de l’òrgan, l’Administració pública o l’entitat de dret públic. En l’àmbit de les organitzacions privades es troben els certificats corporatius de persona física al servei d’una organització privada i els segells d’empresa.

També hi ha els certificats de representació, que es corresponen als certificats de representant de persona jurídica privada, pública o entitat sense personalitat jurídica.

Tot i que el Govern n’assumeix íntegrament el seu cost, cal recordar que els preus públics establerts oscil·len entre ens 29 euros dels certificats de persona física i dels certificats corporatius de persona física al servei d’una administració pública, fins als 200 euros dels segells d’empresa. Els certificats de persona física amb professió regulada, els certificats corporatius de persona física al servei d’una organització privada i els certificats de representant de persona jurídica privada, pública o entitat sense personalitat jurídica tenen un preu de 70 euros. El segell de l’òrgan, l’Administració pública o l’entitat de dret públic val 150 euros.

TOTES LES NOTÍCIES