El Consell d’Europa mostra el seu suport al Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència d’Andorra

Suport del Consell d'Europa a Andorra en matèria d'infància i adolescència (SFG)
Suport del Consell d’Europa a Andorra en matèria d’infància i adolescència (SFG)

El Consell d’Europa ha manifestat el seu suport i valoració positiva del Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència (PNIA) d’Andorra, mitjançant l’elaboració de material de suport físic i audiovisual per a la promoció del pla. Amb els cartells i vídeos que l’organisme europeu ha creat –amb la col·laboració de l’Associació Lectura Fàcil i amb aportacions d’un grup de representants infants i adolescents del país– el Govern continuarà treballant als centres educatius amb els infants i adolescents les polítiques destinades a aquest col·lectiu.

El PNIA, que va ser presentat al setembre de 2022, té com a eix prioritari vetllar pels infants i adolescents en l’exercici dels seus drets i protegir-los davant tota classe de desemparament, risc o maltractament. El pla va ser desenvolupat a través d’un ampli procés de consulta i participació de tots els actors; implicant directament a infants i adolescents, representants tècnics de les diferents administracions que treballen amb aquest col·lectiu, dels col·legis professionals, de les associacions i de la comunitat educativa i d’afers socials. A més, es va comptar amb l’acompanyament del Consell d’Europa.

D’aquest treball va sorgir un projecte que es regeix per quatre principis, que estan presents a tot el pla: l’interès superior de l’infant, la inclusivitat i universalitat dels serveis, la coordinació i participació entre tots els actors, i l’entorn digital en totes les estratègies.

El material del Consell d’Europa sobre el Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència està disponible a la pàgina web https://www.coe.int/en/web/children/-/council-of-europe-supports-the-andorran-national-action-plan-for-children-and-adolescents.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES