Descens de les matriculacions de vehicles a Andorra

Un tècnic prepara una nova matrícula
Un tècnic prepara una nova matrícula. Foto: Arxiu

Les matriculacions de vehicles durant el mes de setembre, a Andorra, han estat 287, el què suposa una variació percentual negativa del 20,3% respecte al mes de setembre de l’any anterior. S’ha mantingut estable el grup de “Motocicletes i Ciclomotors” amb 82 matriculacions. Aquest mes, els grups que han mantingut variacions negatives són “Altres” amb un -37,5%, “Turismes” amb un -27,9% i “Camions i Camionetes” amb un -10,0%.

Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al setembre han estat 3.019, fet que equival a una variació percentual del -15,0% respecte al període anterior, en què es van matricular 3.551 vehicles. “Camions i camionetes” mostra una variació positiva de 47 unitats (+19,3%). La resta de categories mostren variacions negatives: “Turismes” de -442 unitats (-18,9%), “Motocicletes i ciclomotors” de -90 unitats (-10,6%) i “Altres” de -47 unitats (-39,2%).

Les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 4.094, fet que equival a una variació percentual negativa del 12,1% respecte al període anterior, en què es van matricular 4.657 vehicles.

[do_widget id=category-posts-pro-64]