Com detecto si el meu gat o gos té càncer?

gat i gos
és important controlar la salut de les nostres mascotes. Foto Istock

Els gossos i gats tenen més risc de patir un càncer que els humans. El seu metabolisme i la consanguinitat per a aconseguir certes races són les principals raons.

Detectar de manera precoç el càncer, com ocorre amb nosaltres, és fonamental per a assegurar la curació també en les nostres mascotes. Tot i que detectar si estan malalts no és senzill, els experts ens recomanen realitzar una revisió analítica anual (a partir dels vuit anys en animals de tamany petit o mitjà i als sis als més grans) i dur a terme controls d’imatge, amb radiografies del tòrax i ecografies de la zona abdominal, que podran detectar tumors abans que es produeixi simptomatologia.

És important seguir aquestes indicacions, ja que quan les nostres mascotes presenten símptomes evidents, el càncer sol estar ja en estat avançat. No obstant això, també hi ha excepcions, i existeixen tumors que sí que es poden percebre a simple vista, com els cutanis, en la cavitat oral o a la zona perianal.

El càncer més comú en gats i gossos és el limfoma, un càncer de glòbuls blancs. En gossos el més habitual és el limfoma multicèntric que apareix en els ganglis limfàtics perifèrics, mentre que en els gats el més freqüent és el limfoma intestinal.

dakaridiarioanimal.com