Els gasos d’escapament

tub d'escapament
El tub d’escapament ha d’estar en bon estat. Foto: Aditya Joshi/Unsplash

Els gasos del tub d’escapament s’originen amb la crema del combustible en el motor de combustió intern i estan compostos per monòxid de carboni i metà, elements que, a més d’afectar la salut seriosament, afavoreixen l’efecte hivernacle i contribueixen a l’escalfament global.

Els gasos d’escapament comporten greus riscos per a la salut a llarg termini si són inhalats, ja que algunes vegades poden formar partícules d’ozó a nivell del terra formant boires fotoquímiques, la qual cosa redueix la visibilitat, i fins i tot provocar o agreujar malalties del sistema respiratori a l’entrar als nostres pulmons. Però, a més, al fer augmentar la temperatura del clima podrien generar més malalties transmeses per mosquits, com la malària.

És possible reduir el volum de gasos d’escapament que emeten els vehicles, per això convé seguir una sèrie de pautes:

• Traieu del vehicle tot el que porteu i no sigui imprescindible, amb l’objectiu de reduir el pes.

• Intenteu no deixar el vehicle en ralentí durant llargs períodes de temps.

Eviteu fer acceleracions brusques i manteniu una velocitat moderada, d’aquesta forma, a més, consumireu menys combustible i gastareu menys els pneumàtics.

Si el tub d’escapament està deteriorat o massa envellit convé substituir-lo, ja que podria emetre més fums del normal degut a l’acumulació de carbonilla al seu interior.

Per Tot Sant Cugat