Canillo aprova un pressupost de 20.240.504 euros

Consell de Comú a Canillo (Comú de Canillo)
Consell de Comú a Canillo (Comú de Canillo)

Canillo ha aprovat aquest dimecres el pressupost del 2023, que ascendeix a 20.240.504 euros, i que és un 16% inferior en comparació l’any 2022. D’aquesta manera, s’ha aprovat un pressupost prudent i equilibrat entre despeses i ingressos que no genera nou endeutament, ni tampoc un increment de la pressió fiscal als ciutadans ni a les empreses de la parròquia.

Pel que fa a la previsió d’ingressos, sobretot en tots els referents als impostos provinents de la construcció, llicències urbanístiques i cessions obligatòries de terrenys, s’estimen uns ingressos entre un 20% i un 28% inferiors als que es liquidaran el 2022 per aquest concepte. Aquesta prudència també es veu reflectida en l’aportació de 590.000 euros al fons de reserva que ascendirà a 1.644.000 euros el 2023, i en la tresoreria disponible del Comú a principis del 2023 que és de gairebé 10 milions d’euros.

Un dels motius que ha contribuït a no apujar els impostos i taxes que paguen els ciutadans i les empreses són els ingressos del Pont Tibetà de la vall del Riu i del Mirador del Roc del Quer, que s’estimen que seran de 1.200.000 euros aquest 2023, i que serveixen per a substituir la partida d’ingressos relacionada amb la cessió del Forn a ENSISA (-751.000€ anuals els darrers 20 anys) que va finalitzar el 2022.

Pel que fa a les despeses, el pressupost permet fer millores importants en totes les àrees que gestiona el Comú. En concret, en relació a les infraestructures viàries i dins els pobles, destaca la continuació de diferents projectes: l’embelliment dels centres històrics de Soldeu (600.000 euros) i de Canillo (500.000 euros); l’eixample de les carreteres de Meritxell (850.000 euros), de Prats (150.000 euros) i de Ransol (100.000 euros); els nous aparcaments a la Muntada, a la carretera de Prats, (300.000 euros), així com les millores generals als veïnats d’acord amb les propostes fetes a les reunions de veïnats: parcs, places, voravies, fonts (600.000 euros).

Les millores en la gestió urbana i mediambiental es veuran reflectides en un augment de la inversió en les xarxes d’aigua potable (500.000 euros, un 33% més que el 2022), aigües residuals i pluvials (250.000 euros, +150% en relació al 2022), i s’invertirà més en neteja de boscos (150.000 euros, 15% més que el 2022). També es realitzaran estudis per a avaluar la capacitat hídrica de la parròquia i de l’aprofitament de la biomassa, s’adquirirà un nou vehicle per a escombrar i s’anirà substituint l’enllumenat públic per leds.

En l’àmbit social, destaca la construcció del nou centre d’atenció primària del Prat del Riu, pensat per a absorbir el creixement de la parròquia i les seves necessitats mèdiques (300.000 euros el 2022, 375.000 euros per aquest 2023 i 650.000 euros previstos per al 2024). Al mateix temps s’aprofitarà per a reformar la plaça del Prat del Riu, on es faran unes noves grades a sobre del CAP que facilitaran la realització d’esdeveniments a la plaça (650.000 euros). El projecte de l’Uclic continua amb una aportació de 220.000 euros.

Com a novetat, es construirà un pumptrack (circuit per bicicletes, skates i patins) i s’ha previst la instal·lació de màquines de gimnàs a l’aire lliure, i la reforma del camp de futbol darrere del Palau de Gel. Donant continuïtat a diferents projectes d’aquesta àrea, s’incrementen les ajudes a entitats culturals, esportives i comissions de festes de la parròquia i es donen ajudes per a esportistes d’elit per al pagament de les quotes de les instal·lacions esportives del Palau de Gel.

Pel que fa a les millores en l’àmbit urbanístic, es dota d’una partida important de 190.000 euros per a fer front a diferents estudis per a planificar el futur urbanístic de la parròquia un cop s’hagi aprovat definitivament la revisió del pla d’urbanisme. Aquest inclou l’estudi de capacitat de càrrega demanat per Govern, així com un estudi per a determinar solucions de mobilitat i aparcament al poble de Canillo, i una millora del programa informàtic que gestiona la informació geogràfica i urbanística de la parròquia.

Finalment, entre les millores en l’àmbit de dinamització turística i cultural de la parròquia, es potencia l’esdeveniment Canillo Escènic Arts, amb una dotació de 170.000 euros, (70.000 euros més que el 2022); i les Finals de la Copa del món d’esquí alpí es doten amb 220.000 euros.

A més, es construeix un camí de senderisme que enllaçarà el Pont Tibetà i el Mirador del Roc del Quer, i es farà una nova caseta de serveis al pont. També s’ha previst una inversió a Cal Casalé de Ransol, una casa pairal que està llogada pel Comú i que es vol adequar amb la intenció de poder visitar-la i donar informació sobre els diferents circuits de senderisme de la Vall de la Coma de Ransol.

Durant la sessió de comú també s’ha aprovat la modificació de l’Ordinació de cementiris de la parròquia de Canillo.

TOTES LES NOTÍCIES