Aprovat el pla d’estudis del màster en ciència de dades de la Universitat Carlemany

Una infografia de la Universitat Carlemany
El Decret l’ha aprovat el Consell de Ministres aquest dimecres (Universitat Carlemany)

El Govern ha aprovat el decret d’aprovació del pla d’estudis del bàtxelor en ciència de dades de la Universitat Carlemany. L’Executiu ja va aprovar la creació d’aquesta titulació oficial i ara, després de l’acreditació favorable emesa per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA), en valida el pla d’estudis.

El titulats seran capaços de treballar com a analistes de dades en qualsevol sector que tingui relació amb l’anàlisi de la informació i la producció de resultats per a la presa de decisions. Més concretament els ha de permetre efectuar tasques com l’anàlisi de dades i la facilitació d’informes per a avaluar processos de negoci; l’anàlisi i el seguiment d’indicadors clau; l’assessorament en l’ús de dades massives; i la construcció de models i propostes d’aplicació de l’aprenentatge automàtic, entre d’altres

La formació s’estructura en 180 crèdits europeus, corresponent a tres cursos acadèmics a temps complet amb una estructura semestral. La titulació s’imparteix en modalitat virtual i la llengua vehicular és el castellà, per bé que s’oferiran unitats d’ensenyament en anglès. En un futur, els estudis podran oferir-se també en altres llengües vehiculars.

Els bàtxelors són una titulació de nivell 6A del Marc andorrà de qualificacions (MAQ).

[do_widget id=category-posts-pro-64]