A l’agost augmenten les importacions, les matriculacions, el consum d’energia i el nombre de visitants

Visitants passejant pel Principat
Visitants passejant pel Principat (estadística.ad)

Durant el mes d’agost han augmentat les importacions (+39,6%), els visitants (+28,5%), l’entrada de vehicles (+7,8%), les matriculacions (+5,9%) i el consum d’energia en TEP (+3,0%), respecte a l’agost del 2021. Per contra, han disminuït les persones en recerca de feina (-44,2%). Al juny, el nombre d’assalariats va augmentar amb un +7,6% respecte al mateix mes de l’any anterior. Alguns indicadors presenten variacions atípiques vistes les restriccions de mobilitat d’agost del 2021.

Inversió estrangera

El total de sol·licituds presentades l’any 2021 suposa una variació del +69,6% (+467 sol·licituds) respecte de l’any anterior. Pel que fa el volum d’inversió inicial declarada, aquest reflecteix una variació del +275,2% respecte l’any 2020 i arriba als 823,15 milions d’euros.

Respecte al nombre de sol·licituds formalitzades (que corresponen a les sol·licituds autoritzades que s’han formalitzat davant d’un notari andorrà), l’any 2021 presenta una variació del +111,5% (+483 sol·licituds). Igualment, el volum de la inversió formalitzada creix el +289,7% l’any 2021 respecte a l’any anterior fins a arribar als 539,5 milions d’euros. Quant als àmbits econòmics on s’ha formalitzat aquest volum d’inversió destaca el sector patrimonial (436,4 milions d’euros).

Pel que fa a les inversions estrangeres en immobles, l’any 2021 es van registrar 501, el que suposa un creixement del +55,6% (+179 inversions) respecte l’any anterior (322 inversions). Quant a l’import de les inversions estrangeres en immobles aquest va ser de 176,8 milions d’euros per a l’any 2021 amb un creixement respecte l’any 2020 de +77,3%.

TOTES LES NOTÍCIES