S’aproven 4.200 autoritzacions d’immigració per a la temporada d’hivern 2021-2022

La recepció d'un hotel
La recepció d’un hotel. Foto: Arxiu

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, les quotes d’autoritzacions d’immigració per a la temporada d’hivern 2021-2022. En concret, s’han aprovat 4.200 permisos, una xifra que representa un 30,27% més que les 3.224 autoritzacions aprovades per a la temporada 2020-2021, quan se’n van consumir el 39,7% donada la COVID-19.

Per fixar el contingent en 4.200 permisos, ampliable en un 30%, no s’ha tingut en compte el consum de la temporada immediatament anterior donada l’excepcionalitat per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. Aquesta temporada 2020-2021, vista la millora dels indicadors de la pandèmia així com les previsions positives de necessitat de personal per a l’hivern, s’ha proposat una quota que recupera les xifres de les temporades anteriors.

En el detall del càlcul del nombre de places disponibles per a cada sector s’ha efectuat tenint en compte, per una banda, la previsió de necessitats i consums de les empreses de la temporada 2019-2020, el consum de quotes de les temporades anteriors, així com les demandes manifestades pels agents econòmics.

Del total d’autoritzacions de temporada, 2.317 corresponen al sector hoteler, 978 a treballadors de les pistes d’esquí, 479 establiments hotelers i restaurants de les pistes (+30,87%), 35 a agències de viatges, 209 al lloguer d’esquís, 107 al comerç i 75 al sector de la neteja. Les autoritzacions que han tingut l’increment més notable han estat el sector hoteler, el sector de la neteja i els treballadors de les pistes d’esquí amb un augment d’un 41%, d’un 25% i d’un 20,14% respectivament en comparació amb la temporada 2020-2021.

Pel que fa al repartiment de les quotes, es preveuen 190 per a comunitaris fronterers, 1.069 per a treballadors comunitaris no fronterers i 2.941 per a extracomunitaris. El percentatge d’extracomunitaris s’ha incrementat un 192,4% respecte al període anterior, mentre que el de comunitaris ho ha fet un 74,2%.

Atesa la dificultat manifestada pels empresaris per trobar personal dels països de la Unió Europea per a la campanya d’hivern, s’ha augmentat la proporció del nombre d’autoritzacions per a treballadors nacionals d’estats que no hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra, o que no siguin membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.

Així doncs, per a la temporada 2021-2022 la proporció del global de la quota aprovada és del 70% per a extracomunitaris i del 30% per a la resta de treballadors. Una xifra que representa un augment en comparació amb la campanya 2019-2020 –la darrera amb normalitat abans de la temporada 2020-2021 marcada plenament per la pandèmia–, quan la proporció era 60% d’extracomunitaris i 40% per a la resta.

Pel que fa a les qüestions sanitàries vinculades a la COVID-19, es requereix estar vacunat contra el SARS-CoV-2 i que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data d’administració de la darrera dosi de la pauta completa. Si no és així, es pot justificar haver passat la malaltia en un termini inferior a sis mesos. També, haver passat la malaltia i estar vacunat contra la COVID-19 amb una dosi i que hagin transcorregut catorze dies.

Sobre el termini de presentació de les sol·licituds, s’ha avançat la presentació de les peticions a principis d’octubre i es perllongarà fins al 31 de març del 2022. La durada màxima de les autoritzacions és fins a l’1 de maig del 2022.

TOTES LES NOTÍCIES