Modificat el Reglament d’aplicació de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances

Es modifica el Reglament d’aplicació de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances (iuriimotov)
Es modifica el Reglament d’aplicació de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances (iuriimotov)

El Consell de Ministres ha aprovat la modificació del Reglament d’aplicació de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra per a alinear els terminis que estableix la llei amb el Reglament de presentació davant de l’Autoritat Financera Andorrana dels informes de resultats.

Així doncs, amb la finalitat que la normativa de rang reglamentari estigui adaptada i alineada al que està establert en la mateixa Llei, s’aprova aquest text Decret que entrarà en vigor un cop publicat al BOPA.

TOTES LES NOTÍCIES