Més del 95% de les llars andorranes tenen accés a internet

cables de xarxa.
Cables de xarxa connectats. (Thomas Jensen / Unsplash)

El 95,7% de les llars amb almenys un membre d’entre 16 i 74 anys tenen accés a internet, i les que tenen més membres o amb una edat mitjana baixa o amb ingressos elevats tenen una probabilitat superior de connexió internet. A més, el 93,2% de la població entre 16 i 74 anys ha utilitzat internet en els darrers tres mesos, dels quals el 95,3% s’hi connecta diàriament. El departament d’Estadística ha fet públiques les dades sobre l’equipament i l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars. Segons informa el departament, aquesta estadística es va iniciar el 2017 i està inclosa en la llei del pla d’estadística 2018-2021.

Pel que fa a les llars que no disposen d’internet, els motius més freqüents són perquè no el necessiten en un 28% dels casos, perquè es connecten des d’un altre lloc en gairebé un 20% dels casos, perquè els costos de connexió resulten massa elevats o per pocs coneixements. Segons informa Estadística, aquestes llars sense connexió solen estar constituïdes preferentment per un únic membre o per persones l’edat mitjana de les quals és superior a 50 anys. Pel que fa a la comparativa internacional, Andorra es manté el setè lloc d’entre els països de la Unió Europea i se situa clarament per sobre de la mitjana europea, de llars amb connexió a internet.

Cal destacar l’increment de l’ús de l’internet de l’administració electrònica, ja que un 56,3% de la població que ha utilitzat internet en el darrer any ha efectuat algun tràmit electrònic per motius particulars utilitzant les pàgines habilitades per l’administració pública. En aquest sentit, la compra en línia també ha augmentat al Principat. Gairebé el 60% de la població entre la franja d’edat compresa d’entre els 16 i els 74 anys han realitzat una compra en línia i un 42,6% ho han fet en els darrers tres mesos. D’altra banda, quant a la televisió, un 98,7% de les llars en tenen, entre les quals un 73% disposen de televisió HD i un 20,6% de televisió 4K.

Analitzant els perfils d’usuaris que es connecten a la xarxa, Estadística informa que és similar en ambdós sexes. Quant a les edats, es pot observar com la totalitat dels menors de 35 anys l’ha utilitzat en els darrers tres mesos, i pel que fa als estudis, com més elevat és el nivell educatiu assolit, més ús recent d’internet hi ha. Pel que fa als dispositius que s’utilitzen per connectar-se, el mòbil és el més freqüent i un 94,6% ho fan a través d’aquesta via, un 54% per l’ordinador portàtil, un 32,5% amb la tauleta i un 7,5% utilitza altres aparells electrònics.

En relació als valors mitjans dels 28 països de la Unió Europea, Andorra destaca especialment en l’accés i l’ús d’internet per part de la població, sent el segon país on més s’utilitza el telèfon mòbil per connectar-se a internet, el setè país on més proporció de persones es connecten diàriament i el desè país on més percentatge de persones s’han connectat a internet en els darrers tres mesos. Per contra, les dades del Principat presenten valors inferiors a la mitjana europea en l’ús del comerç electrònic i en l’ús de l’administració electrònica.

TOTES LES NOTÍCIES