L’Andorran Banking Observatory és dedicat al compromís del sector amb el desenvolupament sostenible

Portada de l'Andorra Banking Observatory
Portada de l’Andorran Banking Observatory

Andorran Banking ha publicat el segon informe de l’Andorran Banking Observatory, dedicat al compromís del sector cap al desenvolupament sostenible i com aquesta preocupació ja ha entrat a formar part del core business de les entitats bancàries. La nova publicació repassa de quina manera i a través de quines accions els bancs contribueixen a dibuixar un món més sostenible, una voluntat que emana del compromís històric de retornar a la societat una part dels seus beneficis en forma de suport social. Aquestes accions es van anar canalitzant en el que avui coneixem com a Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i, actualment, els bancs estan apostant per una visió més global del concepte de sostenibilitat, que ha propiciat que fins i tot s’hi incideixi des de la pròpia activitat de gestió d’estalvi i d’inversió.

La temàtica d’aquesta segona publicació ha pres encara més sentit arran de l’esclat de la crisi sanitària de la Covid-19, que ha fet que la preocupació per la sostenibilitat es vegi més que mai com una prioritat des de tots els organismes internacionals. A més, aquesta pandèmia ha evidenciat la faceta més social de la banca i la seva voluntat de donar suport al país en els moments crucials. “La crisi ha posat en relleu el compromís conjunt que tenen els bancs per garantir el finançament de les ajudes econòmiques, així com la necessitat que el sector continuï apostant per les pràctiques sostenibles i socialment responsables”, assegura Esther Puigcercós, directora d’Andorran Banking.

Les accions amb més trajectòria i que més visible fan la preocupació del sector bancari per la sostenibilitat són les que es canalitzen a través de la Responsabilitat Social Corporativa. El model d’RSC actual està basat en les polítiques ASG (Ambientals, Socials i de Governança) i les accions que es promouen van encaminades tant a aplicar internament les millors pràctiques en aquests tres àmbits, com a afavorir projectes socials i mediambientals de l’àrea d’influència on estan implantades. Actualment, les cinc entitats bancàries destinen a RSC al voltant d’un 6% dels seus beneficis, una xifra que l’any 2019 ha representat més de 5 milions d’euros.

En els darrers anys, però, els bancs han començat a abordar la sostenibilitat des d’una perspectiva més global. Això ha fet que aquestes estratègies ja hagin arribat al propi negoci bancari, ja sigui a través del finançament preferent d’iniciatives a favor del medi ambient, o apostant per les inversions sostenibles, que és on hi ha més camp per recórrer. “La millor manera que tenim per contribuir a dibuixar un món més sostenible és canalitzant el capital dels nostres clients cap a iniciatives que tinguin aquesta finalitat a escala internacional”, destaca Esther Puigcercós.
Els bancs estan apostant fermament per la inversió socialment responsable (ISR), un enfocament d’inversió que té en compte factors mediambientals, socials i de govern corporatiu (criteris ESG) a l’hora d’escollir les companyies a les quals invertir. I ho fan a través de la gestió de carteres personalitzades, productes estructurats, fons sostenibles internacionals o amb fons creats des d’Andorra, gran part dels quals han aparegut en els darrers tres anys. Precisament, s’han creat per donar resposta a la sensibilitat creixent dels clients, sobretot els joves, i també per fer accessibles els productes sostenibles al petit inversor.

L’informe de l’Andorran Banking Observatory posa de manifest l’embranzida que està experimentant la ISR a nivell internacional, amb un creixement del 34% entre el 2016 i el 2018 segons el darrer Global Sustainable Investment Review. També fa referència al fet que les inversions sostenibles, com que analitzen la governança i els processos interns de les empreses, permeten mitigar riscos i això es tradueix progressivament en una major rendibilitat.

Segons assenyala Esther Puigcercós, “l’aposta per la sostenibilitat no és una moda, sinó una necessitat imparable en la societat en què vivim, cada cop més sensibilitzada”. I per aquest motiu, la voluntat dels bancs andorrans és consolidar aquesta estratègia potenciant la inversió socialment responsable, explorant els productes financers sostenibles que més èxit estan assolint internacionalment (bons verds, etc.), i contribuint a desenvolupar els projectes sostenibles que de mica en mica aniran sorgint al país gràcies a les polítiques governamentals que s’estan impulsant (mobilitat sostenible, energies renovables, etc.).

TOTES LES NOTÍCIES