La població del país, el 2023, era de 85.101 persones

Conjunt d'immobles al Principat
Conjunt d’immobles al Principat (SFG)

L’any 2023, la població del Principat d’Andorra era de 85.101 persones, el que suposa un augment del +4,3% respecte a la població de l’any 2022, amb 81.588 persones. Aquest creixement es concentra principalment en les parròquies d’Andorra la Vella (+718 residents, +3,1%), Encamp (+671 residents, +5,5%) i Canillo (+621 residents, +12,0%).

Per nacionalitats, cal destacar el creixement de la població d’altres nacionalitats diferents a l’espanyola, francesa i portuguesa (+3.086 residents, +30,7%), dels residents de nacionalitat espanyola (+235 residents, +1,2%) i dels residents de nacionalitat francesa (+180, +4,9%). En canvi, el col·lectiu de residents que disminueix és: nacionalitat portuguesa (-98 residents, -1,1%).

TOTES LES NOTÍCIES