La matriculació de vehicles registra un alentiment aquest últim mes, excepte en camions i camionetes

Un tècnic prepara una nova matrícula
Un tècnic prepara una nova matrícula. Foto: Arxiu

Les matriculacions de vehicles durant el mes de març han estat 371, el què suposa una variació percentual negativa del 10,4% respecte al mes de març de l’any anterior. Aquest mes ha tingut una variació positiva “Camions i Camionetes” amb un +44,4%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són “Altres” amb un -92,3%, “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -24,1% i “Turismes” amb un -6,1%.

Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al març han estat 993, fet que equival a una variació percentual del -3,5% respecte al període anterior, en què es van matricular 1.029 vehicles. “Camions i camionetes” mostra una variació positiva de 10 unitats (+14,5%). La resta de categories mostren variacions negatives: “Turismes” de -21 unitats (-2,9%), “Altres” de -19 unitats (-45,2%) i “Motocicletes i ciclomotors” de -6 unitats (-3,1%).

Les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 4.590, fet que equival a una variació percentual positiva del 2,8% respecte al període anterior, en què es van matricular 4.467 vehicles.

[do_widget id=category-posts-pro-64]