La Generalitat atorga ajuts a les comarques de muntanya relacionats amb la mobilitat

Carretera comarcal del Pirineu sent enquitranada
Carretera comarcal del Pirineu sent enquitranada (GenCat)

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya té en marxa la convocatòria de subvencions, destinades als consells comarcals de les zones considerades de muntanya i al Conselh Generau d’Aran, per a actuacions de millora i manteniment de camins municipals de la xarxa veïnal i rural. L’Alt Urgell és la comarca que obté la partida més gran amb 866.400 euros.

Es tracta de la convocatòria anticipada per al 2023, que finançarà accions executades entre l’1 de gener i el 31 d’octubre d’enguany, i està dotada amb 6 milions d’euros. Les ajudes s’emmarquen en les polítiques de muntanya del Govern català per a garantir el bon estat de la xarxa d’accés als nuclis de les nou comarques de muntanya i de l’Aran.

És una eina més per a garantir l’equitat territorial i la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes d’aquestes comarques, ajudant a fixar població i evitar el despoblament. Les polítiques de muntanya engloben diverses línies de subvencions adreçades a la millora de la mobilitat, i l’any passat van sumar prop de 9 milions d’euros, el triple que habitualment.

En concret, el 2022 aquesta línia de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural va passar d’estar dotada amb 2,5 milions a 6 milions d’euros i, enguany, el Departament de Territori manté l’esforç pressupostari.Una orografia i clima particular

Les comarques de muntanya es caracteritzen per tenir molts quil·lòmetres de vials municipals, amb uns costos de manteniment elevats per raons orogràfiques i climàtiques i uns pressupostos municipals insuficients per l’escàs volum de població. En aquest context, fa anys que els consells comarcals i els ajuntaments cooperen en la gestió de la xarxa de camins municipals i, sovint, aquests, deleguen part de les tasques a realitzar en els consells, que disposen de més mitjans tècnics i materials.

Per aquests motius, a l’empara de la Llei d’alta muntanya, la Generalitat ha mantingut sempre una política de suport als ens locals en la seva tasca d’adequació de la xarxa de camins i ha potenciat el paper dels consells comarcals com a mancomunitat tècnica de serveis i ens de cooperació.

En el cas de les subvencions per a la millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de titularitat municipal, l’import màxim que es pot concedir a cada consell comarcal es determina en funció de la longitud de la seva xarxa estructurant:

  1. Alta Ribagorça: 399.840 €
  2. Alt Urgell: 866.400 €
  3. Aran: 383.280 €
  4. Berguedà: 616.200 €
  5. Cerdanya: 489.120 €
  6. Garrotxa: 544.920 €
  7. Pallars Jussà: 759.480 €
  8. Pallars Sobirà: 648.600 €
  9. Ripollès: 525.120 €
  10. Solsonès: 767.040 €

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES