La despesa total de les llars andorranes augmenta un 3,3% al 2019

Una família tornant de fer la compra. Imatge desenfocada.
Una família tornant de fer la compra, en una imatge desenfocada. Foto: ATV

La despesa total efectuada per les llars residents al Principat en béns i serveis destinats al consum final va augmentar el +3,3% l’any 2019 en relació amb l’any anterior, així com la despesa mitjana per persona (+1,4%). Amb la mateixa tendència, la despesa mitjana per llar ha augmentat un +0,7%, segons destaca el Departament d’Estadística en una nota de premsa relativa a l’Enquesta de Pressupostos Familiars corresponent a l’any 2019.

La despesa mitjana per llar se situa en 37.980 € anuals, fet que revela que l’augment de la despesa total no ha estat proporcional al creixement del nombre de llars en el període esmentat (+2,6%). Pel que fa a la despesa mitjana per persona, també ha augmentat, fins a arribar a 17.464 € anuals.

La despesa en consum efectuada per les llars es classifica mitjançant la Classificació del consum individual per finalitats (CCIF). Així, per grups de consum, la despesa total de la població resident al Principat va augmentar l’any 2019 en tots els grups excepte en “Vestit i calçat” (-4,9%) i “Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics” (-4,0%). El grup “Salut” ha augmentat +5,8% en relació amb l’any 2018.

El grup “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles” representa el 34% de la despesa total i els grups “Aliments”, ”Habitatge” i “Transport” suposen el 63,8%.

Pel que fa a la localització geogràfica de la despesa de les llars, l’any 2019, el 87,3% de la despesa es va fer al Principat i el 12,7% restant, a l’estranger. En relació amb l’any 2018, la despesa efectuada a l’interior augmenta el +3,5%, i la seva materialització a l’estranger augmenta el +1,7%. No obstant, la despesa realitzada al Principat en “Aliments i begudes no alcohòliques” ha crescut l’any 2019 un +3,6%, mentre que la despesa realitzada a l’exterior ho ha fet en un +14,0%. Tot i així la despesa a l’exterior en “Aliments i begudes no alcohòliques” ha passat del 0,8% (2015) de la despesa total al 1,5% (2019).

 

Característiques de les llars

L’Enquesta de pressupostos familiars també permet disposar d’estimacions anuals sobre algunes característiques de les llars residents al Principat i dels seus habitatges. Les dades corresponents a l’any 2019 indiquen que el nombre mitjà de persones per llar és de 2,26, i ha anat disminuint des de l’any 2015 (2,42). Atenent la seva composició, al Principat predominen les llars unipersonals (30,4%), que s’incrementen cada any, seguides per les llars compostes per parelles sense fills (26,0%). En canvi les llars amb almenys un menor d’edat (24,5%) disminueixen d’ençà l’any 2015.

Entre les característiques més rellevants dels habitatges, cal destacar que el règim de tinença de l’habitatge més habitual és el lloguer (en el 63,1% de les llars), modalitat que ha disminuït respecte a l’any 2018, mentre que augmenten les llars residents en  habitatges de propietat parcialment pagada (10,0% del total).

El preu mensual d’accés a l’habitatge de lloguer ha passat dels 9,2€ el metre (2018) als 9,5€ (2019). Si s’observa la totalitat d’habitatges en règim de lloguer, el preu mensual mitjà per metre quadrat és de 7,7 € (2019) en comparació amb els 7,5 € del l’any 2018.

A l’últim, la mitjana del temps d’ocupació de l’habitatge principal se situa en 14,5 anys l’any 2019, proporció decreixent en relació amb les xifres des del 2015 (14,7).

Finalment, pot destacar-se que, d’acord amb les dades de l’any 2019, el 82,2% de les llars disposen almenys d’un turisme i el 24,9% compta almenys amb una motocicleta o un ciclomotor com a mitjà de transport. El 24,9% de les llars disposa almenys d’un habitatge secundari; el 70,6% d’aquests habitatges es troben a Espanya i el 22,2%, a Portugal.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES