Estratègia energètica nacional per assolir la neutralitat carboni al 2050

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el director de l’Oficina d’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel,
La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el director de l’Oficina d’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel. Foto: SFG

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el director de l’Oficina d’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, ha presentat aquest dijous al matí l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic que properament aprovarà el Govern.

El full de ruta, que ha comptat amb la participació activa dels 25 agents econòmics i socials que configuren la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic, recerca planificar, coordinar i racionalitzar les accions i les mesures per complir els compromisos internacionals de neutralitat carboni al 2050. És a dir, que el país emeti les mateixes emissions d’efecte hivernacle que pot arribar a absorbir. L’estratègia també permet definir de manera clara i concisa quines seran les eines que s’utilitzaran per complir amb els objectius marcats a la Llei de transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

Ens tornem a posar al capdavant de la lluita contra el canvi climàtic amb una estratègia ambiciosa i treballada de manera transversal”, ha ressaltat Calvó. De fet, Miquel ha destacat que l’estratègia encaixa perfectament amb el full de ruta del Govern, anomenat H23, així com també amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS).

Andorra no està aïllada dels efectes que està produint el canvi climàtic arreu del planeta. De fet, en el darrer mig segle s’ha registrat un augment de temperatura de prop del 0,36 ºC per dècada i una disminució en les precipitacions. La situació actual del país dibuixa tres elements clars com els principals emissors de gasos d’efecte hivernacle: la mobilitat, la calefacció i l’edificació i l’electricitat. És en aquest context, i amb la voluntat de reduir de manera progressiva aquestes emissions que l’Executiu ha dissenyat l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic.

L’estratègia s’estructura en cinc programes: programa de descarbonització; programa d’adaptació al canvi climàtic i augment de la resiliència, programa del mercat nacional de crèdit de carboni i altres eines fiscals; programa de transició social i programa d’innovació, recerca i observació sistemàtica. Al seu torn, els programes es subdivideixen en un total de 17 activitats concretes.

El director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic ha desgranat algunes de les 17 activitats plantejades, posant especial èmfasi en aquelles que permeten potenciar la producció nacional d’energia provinent de fonts renovables, encaminar el país cap a una economia circular així com aquelles que potencien l’aposta per a les tecnologies innovadores.

Miquel també ha ressaltat que les accions que estan relacionades amb la transició social són un element clau en l’assoliment dels objectius marcats en l’estratègia. “És necessari augmentar el coneixement per part de la ciutadania dels fenòmens climàtics perquè la conscienciació de la població assegura l’evolució i implementació de les mesures per pal·liar els efectes del canvi climàtic”, ha explicat Miquel. Per això ha defensat la posada en marxa de les etiquetes energètiques en l’edificació i en la resta d’àmbits quotidians, ja que aquestes elements donen informació als usuaris a alhora de prendre decisions. Així també ha parlat que l’estratègia contempla elements de sensibilització per a la ciutadania i una capacitació dels professionals que han de garantir el compliment de les mesures.

TOTES LES NOTÍCIES