Es presenta el Pla de sensibilització per a la igualtat de gènere als centres educatius d’Andorra

Reunió de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica (CONPVGD)
Reunió de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica (CONPVGD). Foto: SFG

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han signat aquest dilluns el Pla de sensibilització per a la igualtat de gènere als centres educatius d’Andorra. El document, que s’ha presentat i aprovat avui mateix durant la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica (CONPVGD), ofereix unes orientacions i unes pautes d’actuació amb perspectiva de gènere a totes i tots els professionals de l’educació.

D’aquesta manera, es posen les bases per impulsar el disseny de polítiques i accions que s’han d’emprendre per prevenir i evitar comportaments de violència de gènere i domèstica, reforçant el respecte a la diversitat i promocionant una educació inclusiva.

El pla, que s’afegeix a la Guia de Col·laboració en casos de violència de gènere i domèstica, també fixa un seguit d’accions concretes a desenvolupar, com és el cas d’un pla de formació integral i específic pel personal docent i no docent amb l’objectiu de fomentar la sensibilització en matèria d’igualtat de gènere. Així doncs, seguint els principis de la coeducació, s’assenyala a la importància d’utilitzar el llenguatge no sexista o la tolerància zero davant de qualsevol manifestació de sexisme, entre altres qüestions.

Alhora, en el mateix document es promou la creació de la figura del/la referent d’igualtat al centre educatiu. Es tractaria d’un o una professional que té per missió principal detectar situacions, en el context escolar, que puguin conduir a desigualtats de gènere i proposar mesures correctores. Així mateix, s’estableix la incorporació a l’ordre del dia de la reunió periòdica dels/les representants dels tres sistemes educatius, el seguiment de les mesures per a la igualtat de gènere i la prevenció de la violència de gènere i domèstica.

Protocol d’actuació de l’associació d’Acció Feminista en l’atenció de la violència de gènere i domèstica

En paral·lel, el ministre Filloy i la presidenta de l’associació Acció Feminista, Antònia Escoda, han signat, també després de la reunió de la CONPVGD, un protocol de col·laboració entre el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut –específicament l’Àrea de Polítiques d’Igualtat– i l’associació. Tenint en compte que Acció Feminista dins de la seva activitat, efectua intervencions amb dones que sol·liciten suport davant de diverses situacions, resulta d’interès per a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat establir una col·laboració bilateral i fluida per poder oferir suport a diverses activitats o bé per dur a terme possibles projectes de manera conjunta. Així doncs, s’estableix un circuit clar de detecció i intervenció de possibles casos de violència de gènere i domèstica entre els tècnics del Ministeri i l’associació.

TOTES LES NOTÍCIES