Es constitueix la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de l’Alt Pirineu

La Catedral de la Seu vista des de de laire
La Catedral de la Seu vista des de de l’aire. Foto: ARXIU

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat la constitució de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de l’Alt Pirineu. D’aquesta manera, les comarques d’aquesta regió (Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça) tindran el seu propi àmbit de gestió del patrimoni dins del Departament de Cultura. Fins ara la competència d’aquestes comarques en patrimoni cultural depenia de la comissió de Lleida.

Fins ara la Comissió pirinenca no s’havia arribat a crear perquè els Serveis Territorials de Cultura a l’Alt Pirineu i l’Aran no són operatius, i a la pràctica, el patrimoni cultural s’ha vetllat des de Lleida. Ara, aquesta tasca ja es farà des de la Seu d’Urgell. Aquest canvi no inclou l’Aran perquè el Conselh Generau ja té transferides les competències en aquesta matèria.

Des del Govern català han destacat “la riquesa, la importància i el volum del patrimoni de l’Alt Pirineu en tots els seus vessants: artístic, històric, arqueològic, arquitectònic, paisatgístic i etnològic“. Per això, consideren que estava justificada “abastament” la creació d’aquesta comissió, que des d’ara ja treballarà al marge de la de Lleida.

La Generalitat catalana ha modificat el Decret que regula les comissions territorials del patrimoni cultural, per “afavorir el debat i la transversalitat de les sessions d’aquests òrgans”. Els canvis afecten la composició de les comissions, tret de la de Barcelona, que ara inclouran com a vocals el cap del servei competent en patrimoni cultural arquitectònic i el cap del servei competent en patrimoni arqueològic i paleontològic, i també un tècnic del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de l’àmbit territorial corresponent.

Les comissions territorials del patrimoni cultural estableixen la representació de la Generalitat en aquests organismes per a la protecció i conservació del patrimoni arreu de Catalunya. Un altre dels canvis introduïts estableix que els membres de les comissions territorials no tenen dret a indemnitzacions per assistència a les reunions. El nou Decret també fixa que les comissions tenen competència sobre la demarcació de cadascun dels serveis territorials del departament competent en matèria de cultura, en els quals tenen la seu.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES