Susanna Vela

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol conèixer quins han estat els criteris que han portat al Ministeri d’Afers Socials a adjudicar directament 100.000€ anuals per finançar el programa Joves en inclusió. Aquest programa, impulsat per la Fundació Privada Tutelar d’Andorra i amb la col·laboració del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i interior del Govern d’Andorra, atén joves que pateixen un autisme sever o molt sever.

La presidenta del PS, Susanna Vela, recorda que “fa unes setmanes la FAAD mostrava el seu desacord en aquest tipus d’adjudicacions directes. Necessitem tenir tota la informació per valorar no només l’adjudicació directa, sinó també el contingut del programa”.

Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata demanen com s’havia finançat aquest projecte fins al dia d’avui i quins han estat els criteris pels quals el Ministeri d’Afers Socials ha adjudicat aquesta prestació.

Pel que fa als beneficiaris, el PS demana també quin és el nombre de persones beneficiades i si són tutelades, així com qui
Els PS reclama els motius de l’adjudicació directa de 100.000€ anuals al programa Joves en inclusió

La presidenta del PS, Susanna Vela, recorda que “fa unes setmanes la Federació Andorrana d’Associacions de persones amb Discapacitat (FAAD) mostrava el seu desacord sobre aquest tipus d’adjudicacions de subvencions d’una elevada quantia
pot accedir al programa, si hi ha algun tipus de requisit o barem econòmic i com es bonifica el cost del servei.

Vela també vol conèixer quina és l’avaluació i el seguiment que fa el Ministeri d’Afers Socials d’aquest programa i dels seus resultats, si ha estudiat incloure aquest projecte dins la seva cartera de serveis i què inclou aquest estudi o anàlisi per part del Ministeri.

PS