Els ciutadans d’Andorra poden anar a Espanya per motius sanitaris o per causa de força major

vehicles sortint del país
Vehicles sortint del país. Foto: ARXIU

Després de les converses mantingudes entre els dos països, el Govern informa que es mantenen les restriccions de circulació per Espanya, però els ciutadans d’Andorra que hagin de traslladar-se per motius sanitaris, per causa de força major o per situació de necessitat, poden fer-ho justificant aquest motiu. Durant l’estada en territori veí hauran d’extremar les mesures sanitàries preventives, en particular l’ús de mascareta.

En cas d’haver de pernoctar, hauran de seguir les normes de quarantena en el seu allotjament. Un cop hagin resolt el motiu pel qual s’han traslladat (tractament mèdic, tràmit…) podran retornar a Andorra sense haver de completar el confinament de 14 dies. El trànsit per Espanya, per anar per exemple a un aeroport, sense pernoctació, no requereix l’aplicació de la quarantena; en aquest cas no s’hauran de realitzar més parades que les estrictament necessàries.

Per informació de cada casuística cal adreçar-se al 188, on rebran les instruccions pertinents.