El SEP posa en relleu els esforços fets pel col·lectiu durant l’emergència sanitària de la Covid-19

Una càmera de televisió davant la pancarta del Sindicat d'Ensenyament Públic
Una càmera de televisió davant la pancarta del Sindicat d’Ensenyament Públic. Foto: EOG

El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP), en nom d’un col·lectiu nombrós i divers, amb percepcions, compromisos i interessos dispars, i seguint els inputs rebuts aquestes darreres setmanes, creu necessari posar per escrit certs sentiments i sensacions que ha constatat força estesos entre els afiliats:

1. Lamenta la manca de negociació i les imposicions. Ni el SEP ni cap representant dels professionals del sector de l’educació (que se sàpiga) ha estat consultat i les decisions s’estan prenent sense cap consens amb la comunitat educativa. De la majoria de les qüestions que afecten el col·lectiu se n’ha assabentat mitjançant la premsa, cosa que denota la poca consideració cap a aquest sindicat i els seus afiliats.

2. Constata el sentiment, cada dia més acusat, que la feina de col·laboradors educatius, mestres i professors és menystinguda i denigrada per les autoritats. S’agraeixen les paraules de la ministra sobre aquestes professions, però són insuficients. En aquest punt, el SEP vol expressar el seu recolzament a les col·laboradores, que el sindicat considera que en molts casos es pot considerar que han estat maltractades i pèssimament informades.

3. Corrobora la sensació de desorganització en la presa de decisions i lamenta la manca, des del 13 de març, d’un lideratge i unes directrius clares i unitàries entre esglaons de la cadena educativa, així com entre escoles i equips de treball.

4. Per tot això, el SEP constata que cada dia es fa més palesa la desconnexió entre ministeri i la realitat de les aules (virtuals).

5. Confirma que bona part del col·lectiu educatiu creu necessari el compromís i l’esforç suplementari per ajudar als alumnes, tant els més necessitats com la resta, en el marc d’un projecte de centre. No hi ha discussió en aquest sentit, però lamenta les formes i que un cop més s’imposi una voluntarietat obligatòria i els treballadors de l’educació hagin de fer una hora extra gratuïta.

6. En una compareixença pública davant la comissió legislativa d’Educació, la ministra Ester Vilarrubla ha informat de les ajudes a famílies amb el préstec de material informàtic i connectivitat gratuïta, la qual cosa no es deixa d’aplaudir però cal puntualitzar. El SEP ha rebut notificació que a dia d’avui encara hi ha famílies en llista d’espera per rebre aquestes ajudes. D’igual manera, i entenent que moltes famílies del país estan passant dificultats econòmiques molt greus, també hi ha hagut molts companys i companyes que han hagut de fer front a problemes de connectivitat i de material informàtic. Així, des del SEP es vol posar en relleu la ràpida adaptació dels docents a les eines telemàtiques, que s’ha fet de forma autodidacta i produint la sensació d’abandonament del col·lectiu, en certs moments ha estat molt acusada.

7. Constata, en relació al retorn a les escoles, que els dubtes són cada vegada més acusats. Entenem que la gestió d’aquesta crisis és complexa però, sense comunicació directa i deixant els interrogants oberts durant tant de temps, es genera molta incertesa i angoixa, no només al col·lectiu de mestres i professors, sinó també a les famílies del país.

8. Fa extensiu el desig del col·lectiu docent i de la resta de professionals del sector de l’educació de tornar a les aules i a retrobar-se amb els alumnes de manera més propera encara que adoptant les mesures que es considerin pertinents per reduir els contagis.

TOTES LES NOTÍCIES