El SEM català participa en un projecte internacional per millorar l’atenció sanitària al Pirineu

Una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya
Una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya. Foto: RàdioSeu

El SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) de Catalunya és una de les quatre entitats impulsores del projecte EGALURG, una iniciativa europea per a la creació d’una xarxa de cooperació sanitària en casos d’emergència a la zona transpirinenca. L’objectiu és unificar protocols d’actuació i crear un mapa de recursos compartits entre territoris per, en cas de catàstrofe, poder oferir un òptima resposta superant barreres geogràfiques i administratives. Així, per exemple, es treballa en la creació d’una “base legal” per reduir la burocràcia a l’hora d’intervenir perquè les víctimes “no entenen de fronteres. “La població del Pirineu té tot el dret a saber que si passa quelcom greu hi haurà una resposta adequada per molt aïllada que sigui la zona”, ha assenyalat Jaume Estany, gerent del SEM.

El projecte EGALURG, amb un pressupost de 2,3 milions d’euros, ha estat impulsat pel Centre Hospitalari de Toulouse – que lidera el projecte-, el SEM, el Centre Hospitalari de la Costa Basca i el Centre d’investigació biomèdica Navarrabiomed. A més, compta amb el suport de 17 entitats associades, la major part de les quals són hospitals.

Durant la presentació del projecte, s’ha destacat que EGALURG permetrà consolidar l’equitat en l’accés a les prestacions d’emergències per a les poblacions d’ambdós vessants de la frontera, així com optimitzar els recursos humans i materials gràcies a la cooperació entre les diferents entitats que gestionen les emergències mèdiques.

 

Dificultats orogràfiques i barreres administratives

Jorge Morales, director mèdic del SEM, ha recordat que el Pirineu, per la seva orografia, presenta dificultats a l’hora d’afrontar catàstrofes, és a dir, emergències amb un nombre de víctimes molt superior als recursos disponibles. En aquest sentit, ha destacat que un xoc frontal en una carretera secundària del Pirineu amb set víctimes, que a l’àrea metropolitana de de Barcelona es gestionaria sense problemes, pot suposar molts problemes, ja sigui perquè hi ha poques ambulàncies o perquè l’helicòpter pot trigar 20 minuts a arribar.

Morales ha afegit que en un cas com aquest, “tant o més que l’orografia o la manca de recursos tècnics, les barreres administratives i legals poden dificultar molt la feina dels equips d’emergència”. És per això que el projecte EGALURG vol elaborar protocols d’actuació “uniformes i senzills” que permetin actuar de manera coordinada. “Diferències legals, d’idioma o de procediments poden fer molt difícil actuar”, assenyala el director mèdic del SEM.

Per la seva banda, Jaume Estany, gerent del SEM, ha destacat que un dels objectius del projecte és “diluir” les fronteres administratives i crear una base legal que permeti actuar als equips d’emergència en els 700 quilòmetres de l’extensió pirinenca sense estar condicionats per cap frontera. En aquest sentit, ha assenyalat que cal treballar, per exemple, perquè un sanitari col·legiat a França pugui actuar a Catalunya o al País Basc sense cap problema.

 

Plataforma informàtica conjunta

Per assolir tots aquests objectius, el SEM està treballant en el desenvolupament d’una plataforma informàtica conjunta. Inclourà una aplicació per als equips assistencials que permetrà compartir la informació i coordinar, de manera àgil, els recursos sanitaris més propers, independentment del territori o país al qual pertanyin. Això farà que davant una emergència, des del lloc on es produeixi, els equips locals puguin saber de quins recursos poden disposar, tant durant l’emergència com posteriorment, i coordinar-los ‘in situ’. Morales ha puntualitzat que l’app permetria saber a quins hospitals poder evacuar les víctimes en funció de les necessitats de cadascuna d’elles.

El director mèdic del SEM també ha deixat clar que aquest model, tot i que s’implementarà inicialment al Pirineu, és perfectament exportable a d’altres territoris on també calgui millorar la cooperació entre els diferents sistemes d’emergències.

 

UMPEO, un dispositiu assistencial mòbil únic a Europa

La unitat mòbil d’emergències UMPEO (Unitat Mòbil Polivalent Europa Occitània), desenvolupada en el marc d’EGALURG per part del Centre Hospitalari Universitari de Toulouse, és d’una instal·lació sense precedents, única a Europa, tant per la seva rapidesa de desplegament com per la seva capacitat assistencial. Compta amb 80 metres quadrats de superfície, pot acollir 18 pacients i el seu muntatge només requereix entre 20 i 45 minuts. Els professionals del SEM han rebut formació específica per al desplegament d’aquest dispositiu assistencial i s’està treballant en els procediments que han de fer possible la cooperació entre els equips assistencials.

Anna Ribera-Cano, en representació del Centre Hospitalari Universitari de Toulouse, ha destacat que durant la pandèmia l’UMPEO ha demostrat la seva polivalència i versatilitat com a punt de vacunació, per exemple, i s’ha mostrat convençuda que serà de gran ajuda en emergències en zones remotes.

 

Properes passes

Durant els propers mesos, es presentarà la proposta de protocols específics que han de permetre desenvolupar la xarxa de cooperació transfronterera. Una vegada validats, es definirà un conveni marc de cooperació durant el mes de maig de 2022 i es realitzarà, a més, un gran simulacre a la zona dels Pirineus per escenificar el treball en xarxa entre els diferents sistemes d’emergències mèdiques que s’ha desenvolupat en el marc del projecte EGALURG.

En paral·lel, el SEM avançarà en un altre dels objectius que lidera en el marc del projecte EGALURG i que consisteix a dissenyar una formació específica de tots els agents implicats, des d’una perspectiva multidisciplinar i multiprofessional, per assolir una col·laboració òptima a banda i banda de la frontera.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES