El sector del transport públic resisteix la crisi de la covid-19 malgrat la caiguda del 42% d’ingressos

Presentació de les dades del transport públic
Presentació de l’informe sobre el sector del transport públic de viatgers a Andorra. Foto: ATVA

Malgrat les dificultats, el sector del transport públic de viatgers ha resistit la crisi de la covid-19, adaptant-se als canvis per poder continuar oferint els seus serveis: tant en l’àmbit del servei públic, com del servei de transport col·lectiu de viatgers en general. Cal recordar que el sector, des del març del 2020, ha hagut de fer front a canvis en els aforaments màxims, a la implementació de mesures de desinfecció i control, i a missatges a l’opinió pública que desincentivaven l’ús del transport públic.

La realitat, però, ha estat ben diferent: El transport públic i el transport col·lectiu no han estat focus de contagis i en canvi es consoliden com una eina molt rellevant en el repte de la sostenibilitat i l’aposta per un nou model de mobilitat. Així es desprèn de l’informe elaborat per l’Associació de Transports Públics de Viatgers d’Andorra (ATVA) que ha avaluat l’afectació de la Covid-19 sobre el sector del transport col·lectiu.

La xifra global de la davallada és del 42,22%, però la davallada d’ingressos no és homogènia en tots els àmbits: Està per sobre de la mitjana en el cas de les línies internacionals (- 55,99%) i de la tour operació (- 46,19%). Bastant en línia amb la mitjana en el cas de les línies regulars internes (- 40,69%). I per sota de la mitjana en el cas del transport d’equips esportius (- 36,06%), del transport escolar (- 29,38%) i de la resta de serveis discrecionals (- 24,68%).

Davant d’aquestes xifres cal fer dues observacions generals: d’una banda, que malgrat les dificultats, el sector ha resistit la crisi de la covid-19, s’ha anat adaptant als canvis i ha continuat oferint els seus serveis, i això és important pels llocs de treball i les famílies que depenen del sector i per la dimensió de servei de les activitats de les empreses del sector.​ De l’altra, cal remarcar que aquesta xifra no reflecteix l’import total de la crisi de la Covid-19, ja que només presenta dades del 2020, i no del 2021. El que avança que potser, calgui fer un estudi l’any vinent per acabar d’avaluar l’impacte.

És important la qüestió de l’abast de l’estudi, perquè tot i que la part més severa i de confinament més estricte de la pandèmia es va produir el 2020 (de mitjan març a juny), aquell any va coincidir amb una molt bona temporada d’hivern, fet que contribueix a mitigar la davallada de la tour operació i – en certa manera també – de les línies internacionals. Les xifres de la tour operació molt probablement, seran pitjors el 2021 que el 2020.

Tot plegat, se suma a les restriccions a la mobilitat, a determinades activitats i límits d’aforament acordades per les autoritats andorranes o les autoritats estrangeres i els canvis d’hàbits associats a la crisi de la Covid-19 que, en el cas de la mobilitat, s’han traduït en un augment de l’ús del vehicle privat en detriment del transport públic.

Per continuar posant en context les dades també cal tenir en compte el següent: Hi ha àrees d’activitat per a les quals hi ha previstos sistemes de compensació, que no compensen al 100%, ni de bon tros, però sí que mitiguen les davallades d’ingressos. Les línies regulars nacionals i comunals i el transport escolar. En canvi, altres àrees de negoci – les línies internacionals, el discrecional i la tour operació – no disposen d’aquests mecanismes.

La metodologia de l’estudi consistia a agregar la variació de facturació de l’any 2020 respecte al 2019 en 6 categories: línies regulars nacionals i comunals, l’ínies regulars internacionals, transport escolar, serveis discrecionals vinculats a tour operació, transport d’equips esportius i altres serveis discrecionals i altres ingressos.

L’estudi ha estat impulsat per sis de les empreses que integren l’Associació (Coopalsa, Cooperativa Interurbana, Hispanoandorrana, Montmantell, Nadal i Novatel) que representen més del 85% del sector.

TOTES LES NOTÍCIES