El professionals titulats actius a Andorra es tripliquen des del 2012

Paersonal sanitari
Personal sanitari (Arxiu)

El Departament d’Estadística ha fet públiques avui els resultats del 2019 del Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals. Resultats Any 2019

Pel que fa a les autoritzacions concedides, l’any 2019 se’n van comptabilitzar 269, cosa que significa un descens anual del -4,3% en comparació amb les del 2018. Per nacionalitat, el 49,4% del total de
professionals titulats autoritzats eren espanyols i el 32,3% eren andorrans.

Respecte al tipus d’ocupació, el 58,0% del total d’autoritzacions concernia a professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars i el 23,4% a tècnics i professionals de suport.

Pel que fa al nombre de professionals titulats donats de baixa, l’any 2019 se’n van registrar 34, xifra que suposa un augment del +30,8% en comparació amb l’any 2018, exercici en el qual se’n van donar
de baixa 26. Del total de les baixes registrades, el 73,5% corresponia a professionals titulats espanyols.

Finalment, l’any 2019 es va tancar amb 2.686 professionals titulats actius inscrits en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals, la qual cosa representa un augment de
235 professionals titulats respecte als que hi figuraven a finals de l’any 2018 (2.451 professionals titulats actius), és a dir, un increment anual del +9,6%. S’observa que, des de l’any 2012, la tendència
de creixement dels professionals titulats actius és molt positiva fins al punt de gairebé triplicar els valors del 2012; es passa de 994 inscrits als 2.686 actuals.

Per nacionalitat, l’any 2019 el 53,2% dels professionals titulats actius inscrits eren andorrans i el 37,6% eren espanyols. En relació amb el tipus d’ocupació, el 59,0% del total de professionals titulats corresponia a professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars i el 24,8% a professionals associats a titulacions de 1r. cicle universitari i similars.

TOTES LES NOTÍCIES