El perfil d’un jardiner professional

Jardiner (Istock.com)
Jardiner (Istock.com)

Un jardiner professional és més que la persona que poda, rega, planta i manté un jardí. Aquest s’encarrega de recrear espais sobre la base dels plans de cada espai amb elements paisatgístics atractius. Això ho realitza mitjançant el desbrossament, preparació dels sòls i amb una diversitat de plantes.

Com la base de la professió és el manteniment i conservació de les àrees verdes, haurà de tenir certes nocions. Entre elles destaquem:

 

Manteniment d’àrees verdes

Bàsicament consisteix a podar, retirar fulles caigudes o branques i restes de la poda, també a regar les plantes. Aquesta activitat ha de ser reforçada amb l’eliminació de la mala herba el que li atorgarà un aspecte més prolix, net i agradable al jardí.

 

Adob i reg de plantes

Com a bon professional de les plantes, el jardiner ha de conèixer les necessitats hídriques de cada tipus de planta per al seu reg. Quant a l’adobament, ha d’encarregar-se de seleccionar els millors productes químics fertilitzants i combinar-los amb plaguicides per a evitar la mala herba.

 

Sembra i cultiu

Han de conèixer les varietats de plantes i el seu procés de trasplantat i sembrat. A més, sempre destaquen en les cures prèvies i posteriors de cada espècie de planta i on poden ser sembrades. Tenen els coneixements necessaris per a realitzar empelts de plantes per a adaptar espècies de plantes a condicions ambientals diferents. Aquests avaluen les condicions del sòl i utilitzen productes per a la seva preparació com a compost.

 

Disseny de jardins

És un dels trets que més professionalitat li atorga al jardiner, ja que implica tenir en compte molts factors. Aquest professional ha de conèixer les condicions climàtiques adequades per a les plantes i combinar-lo amb coneixements en disseny, decoració i estils.

 

Instal·lació i construcció d’equipament

El jardiner professional construeix i instal·la mobiliari i infraestructura com a creació d’estanys, passarel·les, ponts, sistemes d’il·luminació, reg o envans, per la qual cosa ha de conèixer la normativa vigent existent a cada moment.

TOTES LES NOTÍCIES